Metsät

Maailman metsät ovat kriisissä: yli puolet alkuperäisistä metsistä on hävinnyt. Vain pieni osa jäljellä olevista metsistä on suojeltu ja säilyttänyt luonnontilansa. Metsien suojeleminen on suuri haaste, mutta WWF on ottanut sen rohkeasti vastaan.

©Juho Kytömäki / Luonto-Liitto
Kansallisomaisuus turvaan -suojeluesitys

WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi ovat kartoittaneet valtion mailla sijaitsevia arvokkaita metsä- ja suoalueita, joita järjestöt nyt esittävät suojeltaviksi. Suojeluesitys sisältää yli 500 aluetta eri puolilta Suomea. Esityksen sisältö palvelee METSO-ohjelman edistämistä valtion mailla sekä soidensuojeluohjelman täydentämistä.

Lue lisää

©Emilia Raunio / WWF
Suomen metsät

WWF:n tavoitteena on turvata maamme luonnonsuojelullisesti arvokkaimpien metsien suojelu sekä edistää ekologista ja luonnon monimuotoisuutta parantavaa metsänhoitoa talousmetsissä. WWF edistää sekä Etelä- että Pohjois-Suomen metsien suojelua.

Lue lisää

©Per Angelstam / WWF-Canon
Perusta Perintömetsä

Säilytä rakkain pala metsääsi jälkipolville.

Lue lisää

©Alain Compost / WWF-Canon
Sademetsät

WWF tekee sinnikästä suojelutyötä maailman arvokkaimpien sademetsien suojelemiseksi. Työskentelemme ympäri maailmaa niin Borneon vihreissä paratiiseissa kuin Itä-Afrikan arvokkaissa rannikkosademetsissä.

Liity sademetsä-kummiksi tai lahjoita

Lue lisää

Metsäkato seis!

©  WWF

Metsä on antanut sinulle, anna sinä takaisin metsälle.

Liity sademetsä-kummiksi

Rikastuta metsiämme!

© Wild Wonders of Europe /Erlend Haarberg / WWF

Suomalaisten metsien köyhtyminen on pysäytettävä.

Tee kertalahjoitus