Hanasaaren voimalaitos © Antti Haavisto / WWF
Päivitetty

Matka kohti hiiletöntä Helsinkiä – WWF loi energiaratkaisulle vision

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti joulukuun alussa Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisesta. Voimala menee kiinni viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä. Päätös avaa tien kohti hiiletöntä Helsinkiä.

Päätös oli upea voitto suomalaiselle ilmastoliikkeelle. Kivihiilen poltosta luopumista ovat vaatineet useat ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöt, poliittiset toimijat ja valtava joukko tavallisia ihmisiä esimerkiksi Hiilivapaa Helsinki -kansalaisliikkeessä. Toimintatavat ulottuivat tutkimustiedon ja vaihtoehtoisten energiamallien tuottamisesta kansalaisvetoomuksiin.

”WWF esitteli vuonna 2013 teettämänsä Kaupunkienergia-raportin, jossa Helsingille oli luotu realistinen, hajautettuun energiantuotantoon ja energiatehokkuuteen perustuva kivihiiletön malli. Nyt näyttää siltä, että mallin on mahdollista toteutua. Olen ylpeä siitä, että WWF loi jo keskustelun alkuvaiheessa Helsingin energiaratkaisulle vision, jota ei ole aiemmin vastaavalla tavalla esitetty”, sanoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Jussi Nikula.

WWF myös haastoi keväällä 2013 kaikki Suomen kaupungit, yliopistot ja avainyritykset investoimaan tuuli- ja aurinkoenergiaan WWF:n maailmanlaajuisessa Näytä voimasi -kampanjassa.

Jäykkä koneisto kääntyi

Jos katsoo tapahtumien kulkua taaksepäin, Helsingin kaupunginvaltuuston joulukuinen päätös oli varsin yllättävä. Vielä maaliskuussa 2015 esillä oli vain kaksi vaihtoehtoa: toista miljardia maksavan uuden monipolttoainevoimalan rakentaminen Vuosaareen tai nykyisten Hanasaaren ja Salmisaaren voimaloiden remontti.  

Pinnan alla kupli. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen asetti 1.4. työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää 30.9.2015 (Helenin investointiohjelman päätökseen) mennessä mahdollisuudet hajautetun energiantuotannon edistämiselle Helsingissä.

Helsingin energiayhtiön Helenin hallitus linjasi 17. kesäkuuta, että Helsingin olisikin järkevintä panostaa yhden suuren voimalainvestoinnin sijaan hajautettuun energiatuotantoon. Tämä tarkoitti Helenin mukaan muun muassa aurinkoenergian, maalämmön sekä muun uusiutuvan energian käytön lisäämistä kaupungin energiatuotannossa. Samalla Helenin hallitus esitti uuden pellettivoimalaitoksen rakentamista Salmisaareen sekä uuden, pienemmän kokoluokan biolämpölaitoksen rakentamista Vuosaaren voimala-alueelle.

Tähän linjaukseen perustuvan mallin Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa selkeällä äänten enemmistöllä. Päätöstä täydentämään valtuusto hyväksyi suuren joukon ponsia, jotka liittyvät fossiilisista polttoaineista luopumiseen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen ja energiansäästöön.

”Koko energiasektori on isojen muutosten kourissa. Pitkään kuitenkin näytti siltä, että Helsingin energiapäätös tehdään vanhan maailman oletusten perusteella. Hajautettuun, uusiutuvaan energiantuotantoon perustuva vaihtoehto löytyi viime hetkillä. Tähän vaikuttivat varmasti monet asiat: energian muuttuneet hinnat, ilmastopolitiikan aseman vakiintuminen ja – ei kaikkein vähiten – kansalaisjärjestöjen, kansalaisten ja sidosryhmien ankara vaikuttamistyö”, sanoo WWF:n Jussi Nikula.

Salmisaaren voimala seuraavana listalla?

Loppu hyvin, kaikki hyvin? Ei välttämättä vielä.

”Hajautetussa vaihtoehdossa riskinä on ajautuminen kestämättömään puun polton tasoon, jos lämmönkulutusta ei leikata järjestelmällisellä rakennusten energiatehokkuuden nostolla”, sanoo WWF:n projektityöntekijä Jere Lehtomaa. 

WWF:n konsulttiyhtiö Gaialta tilaaman, viime syyskuussa valmistuneen selvityksen mukaan Helsingissä on onneksi mahdollista vähentää kaukolämmön tarvetta nykytasosta 46 prosenttia vuoteen 2050 mennessä energiatehokuutta lisäävillä toimilla.

"Tehostamismahdollisuuksia on runsaasti erityisesti Helsingin vanhoissa kerrostaloissa, joissa peruskorjaukset ovat muutenkin ajankohtaisia. Kun kaupungin lämmön tarve on kestävällä tasolla, voidaan loputkin fossiiliset korvata uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Seuraavana listalla onkin Salmisaaren voimala ja lopulta maakaasu Vuosaaressa, sanoo Jere Lehtomaa.

Etappeja matkalla hiilettömään Helsinkiin

2008

Helsingin kaupunginvaltuusto on asettaa kaupungin energiantuotannon tavoitteeksi nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja siirtyä hiilineutraaliin energiantuotantoon vuoteen 2050 mennessä.

2011

WWF:n julkaisema The Energy Report -raportti selvittää, miten koko maailman energian tarve voidaan täyttää puhtaasti, kestävästi ja taloudellisesti vuoteen 2050 mennessä. Reseptinä ovat energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet ja viisi prosenttia uutta teknologiaa.

2012

Kansalliseen ilmastopolitiikkaan, sen päätöksenteon läpinäkymättömyyteen ja sidosryhmien vähäisiin vaikuttamismahdollisuuksiin pettyneenä WWF:ssä päätetään painottaa valtioiden sijasta kaupunkien ja yksityisten toimijoiden ilmastopolitiikkojen ja -toimien parantamiseen. WWF aloittaa Kaupunkienergiaraportin laatimisen, Helsinki esimerkkikaupunkina.

2013

Kansalaisten Hiilivapaa Helsinki -kampanja alkaa. Sen toteuttaa laaja kirjo erilaisia toimijoita, joista Maan ystävät ja Greenpeace ovat eräitä keskeisiä. Kampanjan vapaaehtoiset tapaavat Helsingin kaupunginvaltuutettuja ja keskustelevat heidän kanssaan tulevasta energiaratkaisuista.

Maailman ympäristöpäivänä 5.6. julkistetussa, kansainvälisessä Näytä voimasi -energiakampanjassaan WWF haastaa suomalaiskaupunkeja siirtymään fossiilista polttoaineista uusiutuvaan tuuli- ja aurinkoenergiaan. Samalla WWF luovuttaa 5.6. Kaupunkienergiaraportti – eroon fossiilisista  -raportin Helsingin Karhupuiston juhlassa Helsingin Energian johtokunnan puheenjohtajalle Pekka Majurille.

Suomeen käynnistetään vuosien 2013 ja 2014 aikana isoja uusia tuuli- ja aurinkoenergiahankkeita.

28.11.2014

WWF:n vapaaehtoiset nuorten tiimin jäsenet luovuttavat pääministeri Alexander Stubbille yli 22 000 allekirjoitusta sisältävän vetoomuksen aurinkoenergian edistämiseksi. Samalla WWF esittää 19 organisaation yhteisen ehdotuksen siitä, miten aurinkoenergiapolitiikkaa pitäisi Suomessa korjata.  Allekirjoittajina ovat muun muassa SOK, Suomen ympäristökeskus, Lähienergialiitto, Kiinteistöliitto ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

1.4.2015

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen asettaa `Hajautetun energiatuotannon ja energiatehokkuuden selvittämistyöryhmän´.

Työryhmän tehtävänä on selvittää 30.9.2015 (Helenin investointiohjelman päätökseen) mennessä mahdollisuudet hajautetun energiantuotannon edistämiselle Helsingissä.

23.-24.5.2015

Sadat kaupunkilaiset antavat Maailma kylässä -festivaaleilla kasvonsa kuvattavaksi hiilettömän Helsingin puolesta. Kasvokuvista rakentuu WWF:n installaatio, jolla havainnollistetaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia lumileopardin elinoloihin Himalajalla.

17.6.2015

Helen julkistaa uuden, hajautettuun energiantuotantoon perustuvan mallinsa Helsingille.

10.9.2015

WWF ja Schneider Electric julkistavat raportin, jonka mukaan kuntien energiatehokkuusparannukset voidaan rahoittaa syntyvien säästöjen avulla jopa kokonaan kunnan budjettiin kajoamatta.Rakennuskanta on Suomen ilmastotavoitteiden kannalta tärkeässä roolissa, sillä energian loppukäytöstä 38 prosenttia tapahtuu rakennuksissa.

8.10.2015

WWF ottaa kantaa konsulttiyhtiö Gaialta tilatun selvityksen pohjalta kantaa Helsingin kolmeen energiavaihtoehtoon. WWF:n mukaan hajautettu energiantuotannon malli on Helsingin päätettävänä olevista energiavaihtoehdoista selvästi paras. Mallia tulee vahvistaa lisäämällä kaupungin rakennuskannan energiatehokkuutta järjestelmällisesti. WWF toimittaa selvityksen ja energialinjauksensa Helsingin kaupunginvaltuutetuille.

13.10.2015

Greenpeacen TNS-Gallupilla teettämästä mielipidetiedustelusta selviää, että kolme neljästä helsinkiläisestä haluaa, että Helsingissä siirrytään täysin uusiutuvaan energiaan.

Marraskuu 2015

Hiilivapaa Helsinki -liike luovuttaa kaupunginvaltuustolle keräämänsä 14 037 nimen kansalaisvetoomuksen kivihiilestä luopumisen puolesta.

4.11.2015

WWF:n ilmastoasiantuntijat ja muut työntekijät vievät Helsingin kaupunginvaltuuston kokouspaikalle Maailma kylässä -tapahtumassa koostetun installaation, jossa vastustetaan kivihiiltä Helsingin energiaratkaisuna. Asiantuntijat keskustelevat valtuutettujen kanssa.

2.12.2015

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää Hanasaaren hiilivoimalan sulkemisesta.