Nuorten vaalikampanja pääkuva © Sandström Productions

#ääniluonnolle

Vaikuta vaaleissa – anna ääni luonnolle!

Tulevissa eduskuntavaaleissa valittavat kansanedustajat päättävät luontomme kohtalosta. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos vaikuttavat meidän kaikkien tulevaisuuteen. Tarvitsemme päättäjiltä nyt vahvoja tekoja luonnon suojelemiseksi.

Metsillä, järvillä, joilla, tuntureilla ja niissä asuvilla eläimillä ei ole äänioikeutta vaaleissa – mutta sinä voit antaa niille äänen!

Käynnistimme Instagramissa #ääniluonnolle-kampanjan, jolla kutsumme kaikki ympäristön tilasta huolestuneet vaatimaan päättäjiltä selkärankaa suojella yhteistä luontoamme. Varmistetaan, että ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnonsuojelu siirtyvät vaalipuheista poliittisiin päätöksiin: näytetään joukolla, miten tärkeä luonto meille on!

Anna ääni luonnolle:

1. Vaadi päättäjiä suojelemaan luontoamme: postaa Instagramiin kuva sinulle tärkeästä paikasta luonnossa hastagilla #ääniluonnolle
2. Äänestä luonnon puolesta eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyksessä 3.–9.4.2019 tai vaalipäivänä 14.4.2019.

Miksi nyt on pakko toimia?

Ilmastonmuutos vaikuttaa jo Elisabeth Kruger / WWF-US
© Elisabeth Kruger / WWF-US
Ilmastonmuutos vaikuttaa jo
Ilmasto on jo lämmennyt asteen esiteollisesta ajasta. Meidän täytyy toimia nyt, jotta voimme rajoittaa lämpenemisen tutkijoiden suosittelemaan 1,5 asteeseen. Näin voimme välttää vakavimmat riskit.
Luonto köyhtyy hälyttävää tahtia Shutterstock / Olga_i / WWF
© Shutterstock / Olga_i / WWF
Luonto köyhtyy hälyttävää tahtia
Myös meille ihmisille elintärkeä luonnon monimuotoisuus on kriisissä. Käynnissä on sukupuuttoaalto, joka on ensimmäistä kertaa ihmisen aiheuttama. Selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 60% runsaassa 40 vuodessa.
Suomalaisesta luonnosta pitää olla sekä ylpeä että huolissaan Sinelev / Shutterstock
© Sinelev / Shutterstock
Suomalaisesta luonnosta pitää olla sekä ylpeä että huolissaan
Vaikka maassamme on vielä puhtaita järviä ja joitakin koskemattomia metsiä, luontomme köyhtyy jatkuvasti. Esimerkiksi metsien avohakkuut, perinneympäristöjen umpeen kasvaminen ja jokien patoaminen ovat ajaneet valtavan määrän lajeja ahdinkoon, jopa sukupuuton partaalle. Jotta voimme pelastaa uhanalaiset lajimme ja niiden elinympäristöt, meidän täytyy muun muassa perustaa lisää luonnonsuojelualueita, purkaa patoja, suosia avohakkuuttomia metsänhoitotapoja ja hoitaa perinneympäristöjä.
Ylikulutuksemme ajaa luonnon ahdinkoon Alexandra Antell / WWF
© Alexandra Antell / WWF
Ylikulutuksemme ajaa luonnon ahdinkoon
Kulutamme enemmän kuin maapallo kestää. Jos kaikki eläisivät kuin suomalaiset, tarvitsisimme 3,6 maapalloa. Meidän suomalaisten kulutus vaikuttaa luontoon ja ihmisiin myös muissa maissa.
Suomi voi vaikuttaa  Teemu Tretjakov / Shutterstock
© Teemu Tretjakov / Shutterstock
Suomi voi vaikuttaa
Välillä kuulee pohdittavan, voiko Suomen kaltainen pieni maa tehdä mitään ilmastonmuutokselle tai luonnon köyhtymiselle. On totta, että Suomi ei voi ratkaista maailmanlaajuisia ympäristöongelmia yksin. Kaikissa suurissa muutoksissa tarvitaan kuitenkin edelläkävijöitä, jotka näyttävät muille esimerkkiä. Jos Suomi ei ole tällainen maa, mikä maa sitten on?
Sinä voit vaikuttaa  Alisa Vänttinen / WWF
© Alisa Vänttinen / WWF
Sinä voit vaikuttaa
Ilmastonmuutoksen hillintä ja lajikadon pysäyttäminen vaativat poliittisia päätöksiä. On meidän kaikkien vastuulla vaatia päättäjiltä selkärankaa tehdä tarvittavat päätökset.

PS. Olemme kasanneet vaaliohjelmaamme teot, joita luontomme tarvitsee kaikista kipeimmin.

Tutustu tekoihin, joita vaadimme päättäjiltä

Jaa tämä sivu: