Päivitetty

Yhdessä se on mahdollista!

Vuonna 2015 WWF Suomi teki jälleen aktiivista ja monipuolista suojelutyötä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Vuoteen mahtui muun muassa taistelua salametsästystä vastaan ja muuta merkittävää työtä uhanalaisten lajien suojelemiseksi. Kampanjoimme myös uusiutuvan energian puolesta. Ilman tukijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme nämä saavutukset eivät olisi olleet mahdollisia. Lämmin kiitos!

Katsele kuvia klikkaamalla nuolista.

Wild Wonders of Europe / Staffan Widstrand/ WWF
© Wild Wonders of Europe / Staffan Widstrand/ WWF
Merikotkan pesimäkauden ilonaiheena olivat uudet pesät syvällä sisämaassa. Kanta-Hämeessä todettiin jälleen yksi onnistunut pesintä ja Pirkanmaalla maakunnan ensimmäiset kaksi pesintää.
Tapio Kostet / WWF
© Tapio Kostet / WWF
Kiljuhanhella, Pohjoismaiden uhanalaisimmalla linnulla, oli ennätyksellisen hyvä pesintäkesä. Poikasia havaittiin 70. Poikasia on laskettu syksyisin vuodesta 1994 lähtien, ja vuoden 2015 luku on seurantahistorian suurin.
Joonas Fritze / WWF
© Joonas Fritze / WWF
Kaikkiaan 128 vapaaehtoista otti osaa talkooleireillemme. Talkooleiriläiset auttavat luontoa arvokkaalla työpanoksellaan kunnostamalla esimerkiksi uhanalaisia perinneympäristöjä.
Reita Waara / WWF
© Reita Waara / WWF
WWF:n ja muiden luonnonsuojelujärjestöjen yhteinen vetoomus itsenäisen ympäristöministeriön puolesta keräsi vain neljässä päivässä toukokuussa yli 65 000 nimikirjoitusta. Ympäristöministeriö säilyi hallitusneuvotteluissa itsenäisenä.
Juha Taskinen / WWF
© Juha Taskinen / WWF
Saimaannorpan suojaksi tarkoitettujen verkkorajoitusten piiriin Saimaalle on tulossa 564 neliökilometriä lisää keskeisiä vesialueita.
Joonas Fritze / WWF
© Joonas Fritze / WWF
Onnistuimme tuomaan ensimmäistä kertaa suomalaiseen metsäkeskusteluun ekologisesti kestävän hakkuumäärän teettämämme raportin ja julkistamamme Metsävision kautta.
Alexandra Antell / WWF
© Alexandra Antell / WWF
Kalakampanjamme seurauksena kauppojen ja ravintoloiden kalavalikoimat ovat Suomessa kehittymässä hyvää vauhtia vastuullisiksi. Useat merkittävät kauppaketjut, ravintolat ja muut toimijat ovat luopuneet kokonaan tuotteista, joita Kalaoppaassamme kehotetaan välttämään.
Joonas Fritze / WWF
© Joonas Fritze / WWF
Vastuullisen kuluttajan elämä helpottui, kun WWF:n Kalaoppaasta valmistui kätevästi kännykkään ladattava versio.
Joonas Fritze / WWF
© Joonas Fritze / WWF
Hyvinkääläiset Markus Eerola ja Minna Sakki-Eerola valittiin koko Itämeren alueen ympäristöystävällisimmiksi viljelijöiksi WWF:n kansainvälisessä kilpailussa.
Petteri Hautamaa / WWF
© Petteri Hautamaa / WWF
Uhanalaisista luonnontilaisista kalalajeistamme muun muassa meritaimen, meriharjus, saimaannieriä ja järvilohi rauhoitetaan kalastukselta uudessa kalastuslainsäädännössä. Olemme työskennelleet pitkään tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja vaikuttaneet myös kalatiestrategian ja lohi- ja meritaimenstrategioiden hyviin sisältöihin.
Joonas Fritze / WWF
© Joonas Fritze / WWF
Paljastimme kesällä, etteivät kansainvälisten luksusristeilijöiden matkustajat hyväksy käymälävesien dumppaamista Itämereen. Peräti 93 prosenttia kyselyymme vastanneista matkustajista sanoi valitsevansa jatkossa mieluummin vastuullisesti toimivan risteily-yhtiön.
Antti Haavisto / WWF
© Antti Haavisto / WWF
Vapaaehtoisiin öljyntorjuntajoukkoihimme kuuluu jo lähes 8 000 suomalaista! Heidän sitoutumisensa on korvaamattoman arvokasta, sillä öljyvahingot uhkaavat Itämerta ja myös esimerkiksi Saimaan vesistöä. Onneksi vuonna 2015 öljyntorjuntajoukkoja ei tarvinnut kuitenkaan hälyttää tositoimiin, sillä vakavia onnettomuuksia ei vesillämme sattunut.
Troy Mayne / WWF
© Troy Mayne / WWF
Australiassa sijaitsevan Ison valliriutan alueelle ei saa dumpata haitallista ruoppausjätettä, päätti Queenslandin osavaltio marraskuussa. Uutinen oli erittäin tervetullut, sillä Iso valliriutta on yksi maailman merkittävimmistä merielinympäristöistä. Yli puoli miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa – mukana myös iso joukko suomalaisia – allekirjoitti vetoomuksemme riutan puolesta.
Aki-Pekka Sinikoski /WWF
© Aki-Pekka Sinikoski /WWF
WWF:n Earth Hour oli vuonna 2015 suurempi kuin koskaan. Maailmalla sadat miljoonat ihmiset ja tuhannet yritykset, yhteisöt ja ikoniset maamerkit sammuttivat valonsa tunniksi ja näyttivät huolensa ilmastonmuutoksesta. Yli 15-vuotiaista suomalaisista noin kolmasosa osallistui tapahtumaan sammuttamalla valot tai jollakin muulla tavalla.
Kaisa Ryynänen / WWF
© Kaisa Ryynänen / WWF
Kesällä 2013 toimme Helsingin energiaratkaisua koskevaan keskusteluun oman mallimme, joka perustuu hajautettuun, uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Joulukuun 2015 alussa Helsingin kaupunginvaltuuston päättämä tulevaisuuden energiaratkaisu on keskeisiltä osiltaan esittämämme vaihtoehdon mukainen.
Bruno Arnold / WWF Canon
© Bruno Arnold / WWF Canon
WWF nimettiin maailman merkittävimmäksi kestävän kehityksen edistäjäksi. Vuoden 2015 Global Scan/ SustainAbility -tutkimukseen haastateltiin yrityselämän, valtionhallinnon, kansalaisjärjestöjen ja akateemisten instituutioiden edustajia 82 maasta. Vastauksissa ympäristöjärjestöt arvioitiin johtavaksi sektoriksi. Kentän selkeä johtaja oli WWF.
James Morgan / WWF
© James Morgan / WWF
WWF:n maailmanlaajuinen energiainvestointeihin keskittynyt kaksivuotinen #seizeyourpower-ilmastokampanja tuotti tulosta kesäkuussa. Kampanjan tärkeimpiin kohteisiin kuulunut Norjan eläkerahasto päätti luopua sijoituksistaan kivihiiliyhtiöissä. Norjan eläkerahasto on yksi maailman suurimmista.
Susan A. Mainka / WWF
© Susan A. Mainka / WWF
Isopandojen määrä maailmassa on kasvanut 268 yksilöllä viimeisten kymmenen vuoden aikana, kertoo Kiinan hallituksen WWF:n tuella tekemä selvitys. Luonnossa elävien isopandojen määrä on nyt 1 864.
Jeff Foott / WWF
© Jeff Foott / WWF
Salametsästyksen vastainen työ on tuottanut hyviä tuloksia Nepalissa: nyt saavutettiin jo kolmas 365 päivän seurantajakso ilman ainuttakaan sarvikuonon salametsästystapausta. Nepalissa sarvikuonojen määrä on kasvanut ja niitä on nyt noin viidennes enemmän kuin vuonna 2011.
Kamal Thapa / WWF Nepal
© Kamal Thapa / WWF Nepal
Järjestyksessä toisen lumileopardin pannoitus onnistui Himalajalla, Nepalissa. Asentamamme GPS-paikantimen avulla erittäin uhanalaisista lumileopardeista saadaan tietoa niiden suojelua varten.
Vivek R. Sinha / WWF
© Vivek R. Sinha / WWF
Tiikereiden määrä on kasvanut Intiassa, Nepalissa, Bhutanissa ja Venäjällä. Hyvien uutisten taustalla ovat maiden tekemät tiikerikartoitukset, jotka ovat elintärkeitä upeiden kissaeläinten pelastamiseksi.
Min Bajraharya / WWF
© Min Bajraharya / WWF
Nuorelle Liisa-nimiselle intiansarvikuononaaraalle onnistuttiin maaliskuussa Nepalissa asettamaan satelliittipanta. Pannan avulla sarvikuonon liikkumista ja elintapoja voidaan seurata reaaliaikaisesti noin vuoden ajan. WWF:n hankkeessa kerätyn tiedon avulla suojelutoimenpiteitä voidaan kohdistaa nykyistä tarkemmin.
WWF Bhutan
© WWF Bhutan
Petokorvausjärjestelmä on helpottanut menestyksekkäästi ihmisten ja lumileopardien välisiä konfliktitilanteita Kangchenjungan suojelualueella Nepalissa. Lumileopardin saalistamasta karjasta saadut korvaukset ovat johtaneet siihen, ettei viime vuonna yhtään lumileopardia tapettu kostoksi.
Alain Compost / WWF
© Alain Compost / WWF
Indonesiassa Borneolla on turvattu paikallisyhteisöille yhteensä noin 5 500 hehtaaria kylämetsiä ja alkuperäiskansoille varattuja metsäalueita
Brent Stirton / Getty Images
© Brent Stirton / Getty Images
WWF:n tukemana viisi Afrikan valtiota, Kenia, Tansania, Uganda, Madagaskar ja Mosambik, sopivat laittoman puukaupan lopettamisesta itäisessä ja eteläisessä Afrikassa.
Jagadish Parajuli / WWF
© Jagadish Parajuli / WWF
Kumppanimme WWF Nepal on ollut mukana maanjäristyksen jälkeisessä jälleenrakennuksessa. Olemme olleet varmistamassa, että valtion jälleenrakennusohjeistus huomioi luonnonvarojen kestävän käytön.
shutterstock
© shutterstock
WWF:n, UPM:n, Metsähallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä tehtiin ohje, jonka avulla uhanalainen valkoselkätikka voidaan entistä paremmin ottaa metsähakkuissa huomioon.
Asim Hafeez / WWF-UK
© Asim Hafeez / WWF-UK
IKEA siirtyi käyttämään ainoastaan kestävämmin tuotettua puuvillaa. WWF ja IKEA ovat olleet perustamassa Better Cotton Initiative -järjestöä, jonka tavoitteena on muuttaa puuvillantuotannon käytäntöjä paremmiksi viljelijöiden, ympäristön ja toimialan tulevaisuuden kannalta.
Alexandra Antell / WWF
© Alexandra Antell / WWF
Vuoden 2015 raportoinnin mukaan Suomen Green Office -toimistot tuottivat vuonna 2014 yhteensä 13 130 tonnia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä aiempaan vuoteen verrattuna. Säästö on suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin.
Suvi Salminen / WWF
© Suvi Salminen / WWF
Lukukauden 2014–2015 aikana ruokateemainen koulukiertueemme tavoitti ennätykselliset yli 27 000 oppilasta.
Alfonso Moreno / WWF Spain
© Alfonso Moreno / WWF Spain
Yli 500 000 EU:n kansalaista viestitti EU:n komissiolle, ettei Euroopan luonnonsuojelulainsäädäntöä tule heikentää. Nimet kerättiin WWF:n ja muiden eurooppalaisten järjestöjen kampanjassa. Komissio päätyi marraskuussa samaan tulokseen.
Anand Mishra / WWF
© Anand Mishra / WWF
Pariisissa tehtiin historiaa! WWF:n asiantuntijat ovat työskennelleet uutterasti vuosia uuden kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi. Joulukuussa oli syytä juhlaan, kun ilmastosopimus solmittiin Pariisissa.
Florian Schulz/visionsofthewild.com
© Florian Schulz/visionsofthewild.com
Öljy-yhtiö Shell jätti toistaiseksi arktiset alueet rauhaan. WWF oli mukana kampanjassa, joka johti Shellin ilmoitukseen siitä, että se pysäyttää öljynetsinnän arktisilla alueilla.
WWF China/Yong Yange
© WWF China/Yong Yange
Ilman tukijoitamme nämä saavutukset eivät olisi olleet mahdollisia. Kiitämme lämpimästi kummeja, kertalahjoittajia, oma keräyksen tekijöitä, merkkipäivälahjoittajia, testamentin ja muistolahjoitusten tekijöitä, Norppa-arpojen lunastajia, Päivätyökeräyksen tehneitä koululaisia, verkkokaupan asiakkaita, vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja ja apukinosten kolaajia, pesänlaskijoita ja luontokartoittajia, lajityöryhmiä, asiantuntijoita, somen aktiiveja, vetoomuksien allekirjoittajia, yrityksiä, järjestöjä, Suomen ulkoasiainministeriötä ja muita yhteistyökumppaneita, Green Office -toimistoja, talkooleiriläisiä, WWF-lähettiläitä ja nuorten tiimiläisiä sekä salametsästyksen vastaisen kampanjan, Kalakampanjan ja Earth Hourin kannatusjoukkoja sekä kaikkia hyvällä asenteella mukana olevia ihania ihmisiä.


Katsele vuoden 2014 suojelusaavutuksia kuvina

Katsele vuoden 2013 suojelusaavutuksia kuvina