©  Kristiina Tolvanen / WWF
Päivitetty

WWF suojelee Itämerta

Itämeren ongelmat voidaan parantaa vain valtioiden rajat ylittävällä yhteistyöllä. WWF toimii eri maissa yhteisiä tavoitteita edistäen.