Metsälaidunhanke © Katja Nuorvala / WWF
Päivitetty

Tietoa hankkeesta

”Puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella” on METSO-ohjelman tukema hanke. Vastaamme sen toteuttamisesta yhdessä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kanssa. Yhteistyökumppaneinamme toimivat monet valtakunnalliset ja alueelliset organisaatiot. Hanke alkoi tammikuussa 2012 ja jatkuu vuoden 2015 loppuun asti.