Päivitetty

WWF:n Metsähaaste -tiedotteen liite

Metsähaasteessa mukana olevien toimijoiden sitaatit haasteen vastaanottamisesta.

Innofor:

”Otimme vastaan WWF:n Metsähaasteen, sillä Innofor tarjoaa aina omistajalähtöistä metsänhoitoa. Tarjoamaamme jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoon oppaan menetelmät ovat sovellettavissa erittäin hyvin", kertoo Innoforin toimitusjohtaja Erno Lehto.

Yhteydenotot:
Toimitusjohtaja Erno Lehto, Innofor Oy, 040 512 4469, erno.lehto@innofor.fi

Metsäpalvelu Arvometsä:

”Arvometsä on mukana luomassa Suomeen sellaista metsänhoidon kulttuuria, jonka lähtökohtana ovat metsänomistajien arvot ja heidän metsilleen asettamat tavoitteet. Eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon osaajina haluamme yhdessä metsänomistajien kanssa tehdä heidän metsistään taloudellisesti kannattavia sekä luontoarvoiltaan rikkaita. Otimme vastaan WWF:n Metsähaasteen, ja yhdessä metsänomistajien kanssa suunnittelemme ja toteutamme metsille asetetut taloudelliset tavoitteet sekä ylläpidämme monimuotoista avohakkuutonta metsäluontoa”, kertoo Metsäpalvelu Arvometsän metsäasiantuntija Antti Ahokas.

Yhteydenotot:
Metsäasiantuntija Antti Ahokas, Metsäpalvelu Arvometsä Oy, antti.ahokas@arvometsa.fi, 050 308 2367

Metsä Group:

”Opas on meille käyttökelpoinen apuväline suunniteltaessa hakkuita ja luonnonhoidon toimenpiteitä yhdessä metsänomistajan kanssa”, kertoo Metsä Groupin ympäristöpäällikkö Janne Soimasuo.

Yhteydenotot:
Ympäristöpäällikkö Janne Soimasuo, Metsä Group, janne.soimasuo@metsagroup.com

MHG Systems (metsäpaikka.fi):

”Olemme mukana WWF:n Metsähaasteessa, sillä haluamme tarjota metsänomistajalle palvelun, missä metsänomistajat saavat itse päättää, millä tavoin he haluavat hyödyntää metsiänsä. Luontoarvoja arvostavat metsänomistajat pystyvät merkitsemään heille tärkeät luontokohteet metsäpaikka.fi-palvelun kartalle. Näin ne ovat jaettavissa metsätoimijoille ja tulevat huomioiduiksi metsätoimenpiteissä,” kertoo MHG Systemsin markkinointijohtaja Teemu Saramäki.

Yhteydenotot:
Markkinointijohtaja Teemu Saramäki, MHG Systems, 040 537 6331, teemu.saramaki@mhgsystems.com

Stora Enso:

”Stora Enso ottaa WWF:n Metsähaasteen vastaan. Haluamme edistää metsäluonnon monimuotoisuutta ja toimia metsänomistajan yksilöllisten tavoitteiden sekä arvojen mukaisesti metsäomaisuuden hoidossa. Stora Enson ammattilaiset hallitsevat metsäluonnon monimuotoisuuden käytännön toteutuksen", kertoo Stora Enso Metsän yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila. 

Yhteydenotot:
Yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila, Stora Enso Oyj, Metsä, 040 754 0243, pekka.kallio-mannila@storaenso.com

Yhteismetsä Tuohi:

"Yhteismetsä Tuohen toiminnan lähtökohtana on jatkuvan kasvatuksen metsänhoito ilman avohakkuita. Korjaamme puuta taloudellisesti yläharvennuksilla, uudistamme metsiä luontaisesti ja annamme metsiemme kehittyä monipuolisiksi sekametsiksi. Näillä menetelmin pystymme tarjoamaan osakkaillemme hyvää tuottoa ja takuun aidosti kestävästä metsänhoidosta. Metsissämme on sovellettu ja tullaan soveltamaan WWF:n Metsänhoito-oppaan periaatteita, joten Metsähaasteen vastaanottaminen oli meille itsestäänselvyys", kertoo Yhteismetsä Tuohen metsänhoitaja ja hoitokunnan puheenjohtaja Jussi Saarinen.

Yhteydenotot:
Metsänhoitaja ja hoitokunnan puheenjohtaja Jussi Saarinen, Yhteismetsä Tuohi, 050 348 4760, jussi.saarinen@yhteismetsatuohi.fi

Tiedote WWF:n Metsähaasteesta.