© Janne Hellsten / Flickr
METSÄNHOITO-OPAS
Päivitetty

Pensaat ja varvut

Elinvoimainen varvusto ja alikasvos tuottavat runsaasti marjoja, ruokkivat riistaa ja ylläpitävät rikasta metsäluontoa. Liiallinen metsän pohjan siistiminen köyhdyttää luontoa – ja on lisäksi turhaa työtä.

Metsän eläimille suojaa antavia alikasvospuita ja pensaita raivataan usein tarpeettomasti taimikonhoidon ja hakkuiden ennakkoraivauksen yhteydessä. Puunkorjuun kannalta riittävä näkyvyys saavutetaan vähemmälläkin.

Avohakkuut ja maanmuokkaus ovat haitallisia muun muassa mustikalle. Lisäksi se kärsii puuston tihentymisestä. Näiden syiden vuoksi mustikan määrä on vähentynyt puoleen 1950-luvun tilanteeseen verrattuna. Tämä on ollut valtava ekologinen muutos metsäluonnossa.

Myytti:

Metsä pitää raivata siistiksi pensaista ja alikasvospuista.

Todellisuus:

Metsänhoidon ja puunkorjuun kannalta ei ole tarpeellista, että kaikki pensaat ja alikasvospuut raivataan. On tärkeää varmistaa, että niitä jää metsään riittävästi suojaksi ja ravinnoksi eläimille.

 

WWF:n Metsänhoito-opas on tehty yhteistyössä kestävän metsätalouden asiantuntijaorganisaatio Tapion kanssa Suomen Kulttuurirahaston tuella.