Metsää Nuuksiossa © Pauliina Heinänen / WWF
METSÄNHOITO-OPAS
Päivitetty

Metsähaasteen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto (jäljempänä WWF), Y-tunnus 0215186-5, Lintulahdenkatu 10, 00500 HELSINKI, puh. (09) 774 0100 (vaihde)

2. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Metsähaasteeseen voi osallistua yksityisenä metsänomistajana tai metsäammattilaisena.

Yksityishenkilöinä osallistuvilta tallennetaan seuraavat tiedot: nimi ja yhteystiedot, metsän pinta-ala. Jos osallistuja haluaa painetun Metsänhoito-oppaan, häneltä talletetaan lisäksi postiosoite. Käyttäjä voi halutessaan liittyä Metsähaaste-uutiskirjeen tilaajaksi.

Metsäammattilaisena osallistuvalta talletetaan seuraavat tiedot: Yrityksen/metsänhoitoyhdistyksen nimi, yhteyshenkilön nimi ja sähköpostiosoite. Lisäksi vapaaehtoisina tietoina talletetaan puhelinnumero ja postiosoite. Osallistujiin ollaan erikseen yhteydessä ja sovitaan mm. näkyvyydestä kampanjan yhteydessä. Käyttäjä voi halutessaan liittyä Metsähaaste-uutiskirjeen tilaajaksi.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

3. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Uutiskirjeen tilanneet tallennetaan uutiskirjelistalle.

4. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tiedot ovat suojattuja kulunvalvonnalla, ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla.

 

WWF:n Metsänhoito-opas on tehty yhteistyössä kestävän metsätalouden asiantuntijaorganisaatio Tapion kanssa Suomen Kulttuurirahaston tuella.