Perinneympäristöt © Tapio Heikkilä
Päivitetty

Perinneympäristöjen tyypit

Perinneympäristöjemme kirjo on valtava: niihin kuuluu maisemaltaan ja lajistoltaan hyvin erilaisia elinympäristöjä, jotka voidaan jakaa kasvillisuuden, maiseman ja perinteisen käytön mukaan avoimiin ja puustoisiin.