metsät © Sari Näsälä / WWF
Päivitetty

Arvokkaat metsämme

Suomessa metsiä on pidetty liki ehtymättömänä luonnonvarana. Kuitenkin kaksi kolmasosaa metsiemme luontotyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi. Erityisesti uhattuina ovat vanhat runsaslahopuustoiset kangasmetsät, karukkokankaat sekä lehdot. Lisäksi lähes kaikki korpityypit on luokiteltu uhanalaisiksi. Metsät ovat uhanalaisten lajiemme tärkein elinympäristö.