© Joonas Fritze / WWF
Päivitetty

Metsää voi hoitaa myös ilman avohakkuita

Avohakkuut ovat ajaneet suomalaisen metsäluonnon ahdinkoon ja sadat lajit sukupuuton partaalle. Sinä voit kuitenkin hoitaa metsääsi ilman avohakkuita, ja saada samalla tuloa metsästäsi. Ratkaisu on jatkuvan kasvatuksen menetelmä.

Joonas Fritze / WWF
© Joonas Fritze / WWF
Kuvassa näkyvät metsänhoidon eri tavat, jatkuva kasvatus ja avohakkuu. Jatkuva kasvatus tuo metsänomistajalle edelleen puunmyyntituloja, mutta metsänhoidon kielteiset ympäristövaikutukset ovat merkittävästi vähäisemmät kuin avohakkuussa.

Metsän jatkuva kasvatus on metsänhoitoa ilman avohakkuuta. Siinä metsästä hakataan pääasiassa isoja tukkipuita, jotka ovat taloudellisesti arvokkaimpia. Pienemmät puut ja osa isommista puista jätetään kasvamaan, jolloin metsä pysyy jatkuvasti peitteisenä.