Metsät © Panu Kunttu / WWF
Päivitetty

Talousmetsien ekologisesti kestävä hoito

Metsätalous, intensiivinen maankäyttö ja soiden ojitus ovat vaikuttaneet voimakkaasti Suomen luontoon. Metsätalous onkin satojen metsälajien uhanalaisuuden ensisijainen syy. Me WWF Suomessa pyrimme osaltamme edistämään kestävämpiä käytäntöjä, jotta metsäluonnon monimuotoisuus saataisiin turvattua.