Arvonnan ehdot

1. Arvonnan järjestäjät

Arvonnan järjestää WWF Suomi Maailman Luonnon Säätiö.

2. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua veikkaamalla, koska ensimmäinen sääksenpoikanen kuoriutuu WWF:n Luontolivessä. Kuoriutumisaikaa voi veikata WWF Suomen luomassa Typeform-kyselyssä. Arvonnassa ei ole ikärajaa. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Järjestäjän henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

3. Kilpailuaika

Osallistumisaika alkaa 28.4. ja päättyy ensimmäisen sääksenpoikasen kuoriuduttua WWF:n Luontolivessä. Osallistumisajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

Lähimmäksi arvannut voittaa WWF-teemaisen yllätyspaketin, jonka arvo on alle 50 euroa.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Arvonnassa voittaneeseen otetaan yhteyttä sähköpostilla. Mikäli voittaja antaa virheellisiä tai puutteellisia yhteystietoja tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Jos voittajaa ei tavoiteta viikon sisällä arvonnan voitosta ilmoittamisesta, on arvonnan järjestäjällä oikeus suorittaa arvonta uudelleen ja arpoa uusi voittaja.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Oikeudet

Oikeudet arvontaan liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat järjestäjälle tai soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille.

7. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi / palveluksi. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

8. Arpajaisvero

Järjestäjä vastaa mahdollista arpajaisveroista.

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien antamia yhteystietoja käytetään arvonnan toteuttamiseen sekä palkintojen toimittamiseen voittajalle. Osallistujien yhteystietoja ei jaeta.

10. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.