Arvonnan ehdot

1. Arvonnan järjestäjät

Arvonnan järjestävät WWF Suomi Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr ja R-Collection. Facebook ei ole mukana arvonnassa.

2. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua jakamalla kuvan Facebook-julkaisun kommenttikenttään. Arvonnassa ei ole ikärajaa. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Järjestäjän henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

3. Kilpailuaika

Arvonta-aika on 7.10.–13.10.2019. Arvonta-ajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan yksi R-Collectionin ja WWF:n yhteistyössä tehty Outa-anorakki. Palkinnon arvo on yhteensä 199 euroa.

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Arvonnassa voittaneelle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta henkilökohtaisesti. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli voittaja on antanut virheellisiä tai puutteellisia yhteystietoja tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Jos voittajaa ei tavoiteta kahden viikon sisällä arvonnan voitosta ilmoittamisesta, on arvonnan järjestäjällä oikeus suorittaa arvonta uudelleen ja arpoa uusi voittaja.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat järjestäjälle tai soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille.

7. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi / palveluksi. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä.

8. Arpajaisvero

Järjestäjä vastaa mahdollista arpajaisveroista.

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien antamia yhteystietoja käytetään kilpailun ja arvonnan toteuttamiseen sekä palkintojen toimittamiseen voittajille. Voittajien tietoja ei julkaista. WWF ottaa voittajiin yhteyttä Facebookin yksityisviestillä.

10. Kuvien käyttöoikeudet (kun osallistutaan omalla kuvalla)

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vahvistaa, että hän omistaa kuvan käyttöoikeudet ja hänellä on oikeus julkaista se. Osallistujalla on lupa kuvan julkaisuun myös muilta kuvassa mahdollisesti näkyviltä henkilöiltä. Kuvan käyttöoikeudet eivät siirry WWF:lle. Kilpailu ei ole millään tavoin Facebookin rahoittama, tukema tai ylläpitämä.

11. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.