Arvonnan ehdot

1. Arvonnan järjestäjät

Arvonnan järjestävät WWF Suomi Maailman Luonnon Säätiö ja Crusell-viikko.

2. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua jättämällä tietonsa WWF:n verkkosivujen lomakkeelle. Arvonnassa ei ole ikärajaa. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Järjestäjän henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

3. Kilpailuaika

Osallistumisaika on 3.-17.5.2023. Osallistua voi 17.5. kello 23.59 saakka. Osallistumisajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkinto ja arvonta

WWF arpoo kaikkien osallistujien kesken viisi lippupakettia. Jokainen lippupaketti sisältää kaksi lippua vapaavalintaiseen Crusell-viikon konserttiin. Arvonnan ulkopuolella ovat ravintolakonsertit (24.7. Timo Lassy -trio: Jazzilta ja 28.7. Konsertti-ilta).

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Arvonnassa voittaneeseen otetaan yhteyttä sähköpostilla. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Jos voittajaa ei tavoiteta viikon sisällä arvonnan voitosta ilmoittamisesta, on arvonnan järjestäjällä oikeus suorittaa arvonta uudelleen ja arpoa uusi voittaja.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Oikeudet

Oikeudet arvontaan liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat järjestäjälle tai soveltuvin osin niiden yhteistyökumppaneille.

7. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi / palveluksi. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

8. Arpajaisvero

Järjestäjä vastaa mahdollista arpajaisveroista.

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien antamia yhteystietoja käytetään arvonnan toteuttamiseen. Tietoja ei julkaista missään.

10. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.