• Valot sammuvat

    Billnäs skola - Grön Flagg

    26.03.2021 09:00 - 13:00
    Billnäs skola

    Vi diskuterar Earth Hour i miljörådet. Miljörådsmedlemmarna informerar de andra eleverna.