• Valot sammuvat

    Earth Hour - Ilmarisen valomerkki ilmaston puolesta

    26.03.2022 20:30 - 21:30
    Ilmarinen
    Porkkalankatu 1, Helsinki, Suomi

    Osallistumme lauantain Earth Hour -tapahtumaan Ruoholahdessa sijaitsevalla pääkonttorillamme. Ilmastonmuutos on muuttanut ja muuttaa edelleen talouden ja monien yritysten toimintatapaa tulevina vuosina. Muutosten huomioiminen on erityisen tärkeää Ilmarisen kaltaiselle pitkäjänteiselle toimijalle ja sijoittajalle. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat monella tapaa myös ihmisoikeuskysymyksiä. Muutokset kasvattavat aina liiketoiminnan riskejä, mutta luovat samalla uusia mahdollisuuksia. Asetimme vuoden 2020 alussa kunnianhimoisen tavoitteen sijoittaa hoitamamme eläkevarat hiilineutraalisti vuoden 2035 loppuun mennessä. Tavoitteen aikataulu on sama kuin esimerkiksi Suomen valtiolla. Tavoite ja sen toimeenpano ovat keskeinen osa sitä, miten varaudumme ilmastonmuutoksen ja sen torjumisen synnyttämiin riskeihin ja mahdolisuuksiin. Meillä on vastuu eläkevarojen tuottavasta, turvaavasta ja vastuullisesta sijoittamisesta. Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen on osa tätä kokonaisuutta.