• Valot sammuvat

    Kaup­pa­kes­kus Sellon va­lo­mai­nok­set sammutetaan tunniksi

    27.03.2021 20:30 - 21:30
    Kauppakeskus Sello
    Leppävaarankatu 3-9, Espoo, Suomi

    Osoitukseksi tuesta kauppakeskus Sellon valomainokset sammutetaan tunniksi lauantaina 27.3. kello 20.30–21.30.