© Joonas Fritze/WWF
Päivitetty

Usein kysyttyä Norppalivestä

Minkä takia WWF välittää livekuvaa saimaannorpasta?

Hankkeen tavoitteena on levittää tietoa saimaannorpan elintavoista ja sen kohtaamista uhkista. Samalla pyritään edistämään norpan suojelun yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja innostamaan ihmisiä osallistumaan suojelutoimiin. Toivomme norpan tulevan tutummaksi ihmisille, jolloin he saattaisivat olla halukkaampia luopumaan vapaaehtoisesti verkkokalastuksesta Saimaalla. Verkkokalastus on norpan isoimpia uhkia. Kuvaushankkeella voidaan edistää myös opetusta, tutkimusta ja valistusta.

Miksi tietoa norpasta on tarpeen edistää?

Uskomme, että tieto saimaannorpasta, sen elintavoista, ainutlaatuisuudesta ja uhanalaisuuden syistä edistää ymmärrystä sen suojelun tarpeesta. Lisäksi uskomme, että on tärkeää tarjota kelle hyvänsä mahdollisuus saada omakohtainen kokemus saimaannorpasta. Tällöin joidenkin ihmisten asenne tätä erittäin uhanalaista lajia kohtaan voi muuttua suopeammaksi.

Miten WWF takaa, että norppa näkyy kuvassa?

Emme voi taata, että norppa näkyy kuvassa. Kamera on kuitenkin asennettu paikkaan, jossa norppa on nähty usein. Maltti on – tässäkin tapauksessa – valttia.

Onko Norppaliven avulla tarkoitus kerätä rahaa?

ELY-keskukselta saatu kuvauslupa on rajoitettu sellaisen materiaalin tuottamiseen, jolla edistetään saimaannorpan suojelua palvelevaa tutkimusta, opetusta ja valistusta tai hankitaan varoja saimaannorpan suojeluun.

Häiritseekö kuvaaminen saimaannorppia?

Norpat eivät häiriinny kameroista. Tämä on todettu Itä-Suomen yliopiston vuosia kestäneissä tutkimuksissa, joissa on käytetty apuna riistakameroita, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin livekuvaa välittävä kamera. Myös kameroiden asentaminen ja huoltokäynnit tehdään niin, ettei norpille aiheudu häiriötä. Kuvaamisessa käytettävät laitteet ja välineet on asennettu paikalleen siten, etteivät ne houkuttele ulkopuolisia henkilöitä norpan makuupaikkojen läheisyyteen. Kameran kuvauskulma rajataan siten, etteivät paikat ole tunnistettavissa. Itä-Suomen yliopiston tutkijat auttavat parhaan kuvauspaikan valinnassa. Samalla paikalla on myös tutkijoiden oma riistakamera. Kameran asettamiseen on myös maanomistajan lupa.

Miksi livekuvaa lähetetään juuri nyt?

Saimaannorpat nousevat keväällä rantakiville vaihtamaan karvansa. Tällöin norpat, jotka muuten viettävät suurimman osan ajastaan vedessä, ovat myös kuvattavissa. Karvanvaihdon jälkeen ne nousevat kuivalle maalle huomattavasti harvemmin.

Miksi WWF lähettää livekuvaa vain toukokuun ajan?

Saimaannorpat nousevat keväällä rantakiville vaihtamaan karvansa. Tällöin norpat, jotka muuten viettävät suurimman osan ajastaan vedessä, ovat myös kuvattavissa. Karvanvaihdon jälkeen ne nousevat kuivalle maalle huomattavasti harvemmin ja lähinnä öiseen aikaan. Myös Ely-keskukselta kuvaukseen saatu lupa rajoittaa aikaa, jolloin kamera voi olla maastossa.

Missä kamera tarkalleen on?

Emme voi paljastaa kameran sijaintia, jotta norppien turhalta häirinnältä vältytään.

Miksi lähetys ei näy laitteellani?

Kuva ei toimi osalla Windows-puhelimia. On myös mahdollista, että sivu kuormittuu liikaa suuren kävijämäärän seurauksena.

Onko WWF huomioinut ihmisten yksityisyyden suojan?

On. Kamera on naamioitu niin, ettei se häiritse saimaannorppaa, mutta lähistölle eksyvä ihminen huomaa sen. Kameran vieressä myös ilmoitetaan kuvauksesta. Kuva ei tallennu automaattisesti mihinkään.

Takaisin Norppaliveen