Ympäristöystävällinen työpaikka tuottaa positiivisia työntekijäkokemuksia

Ne ovat pieniä ja suuria asioita. Kauramaitoa jääkaapissa, ympäristömerkittyä paperia printterissä. Aurinkopaneelit toimiston katolla, työsuhdematkalippu taskussa. Työntekijäkokemus syntyy kaikista niistä kokemuksista, joita organisaatiossasi kohtaat. Se, miten työpaikan vastuullisuus näkyy arjessa, heijastuu myös kokemukseen oman työn merkityksellisyydestä.

Työntekijäkokemus on nyt kaikkien huulilla. Tyytyväiset työntekijät tuottavat parempia tuloksia ja tyytyväisiä asiakkaita. Mitä tekemistä tällä on ympäristön tai yritysvastuun kanssa?

Paljonkin. Työnantajilta vaaditaan eettisten arvojen rinnalle käytännön tekoja. Töissä vietetään iso osa päivästä, ja työpaikan vastuullisuuskulttuuri vaikuttaa siihen, millaiseksi oma työ koetaan. Jos joudut työpaikalla toimimaan arvojasi vastaan, arki kurjistuu.

Arvoja peilaava toimisto

MOW  on hyvä esimerkki työyhteisöstä, jossa vastuullisuus on monessa asiassa sisäänrakennettua ja luonnollinen osa toimintakulttuuria. MOW eli Mothership of Work on uutta luotaava hub, yritysten yhteisö ja toimitilojen tarjoaja, jolla on käytössään WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä.

”Ympäristövastuu näkyy meillä kaikessa. Me vierastetaan vihreydellä ratsastamista ja sanahelinää ja pyritään viestimään niillä asioilla, joita me tehdään. Suurin osa jengistä täällä tietää, että me ollaan Green Office ja kertoo siitä ylpeästi omille sidosryhmilleen”, MOWin Fleet Commander Nina Ruotsalainen sanoo.

Vastuullinen elämä on monille osa omaa identiteettiä. Työn murroksessa syntyy bisnestä, joka ponnistaa suoraan tekijöidensä omista arvoista. MOWiinkin on jo liittynyt jäseniksi yrityksiä, jotka valitsevat paikkansa puhtaasti arvojen perusteella. Työntekijöiden motivaatiota ja hyvinvointia tukee se, että myös toimiston vastuullisuuskulttuuri kukoistaa.

MOWin yhteisölle ympäristöjärjestelmä on sisäänrakennettu palvelu, jonka esiin tuominen on bonusta jäsenten omalle brändille ja imagolle. Osana yhteisöä on myös helppo pitäytyä ympäristöystävällisissä käytännöissä.

”Ihmiset antavat toisilleen palautetta, jos roskat menevät väärään koriin ja toisaalta täällä herätellään ja tuodaan uusia juttuja eteen myös heille, jotka ajattelevat asioista vielä vähän perinteisemmin. Että mitä ihmeen kauramaitoa – ai mutta tämähän on hyvää!” Ruotsalainen kertoo.

Ympäristöjärjestelmä antaa raamit arkeen

Ympäristöystävällisen toimistokulttuurin rakentamisessa ympäristöjärjestelmä toimii hyvänä selkänojana. MOWille Green Office tarjoaa mittariston ja kriteeristön, joka ohjaa omaa toimintaa.

”Voisimmehan me sanoa, että ollaan tosi ympäristöystävällisiä, mutta ei me pystyttäisi luomaan kunnianhimoista ympäristöohjelmaa pelkästään sillä osaamisella, mikä meillä itsellä on. Meille on helpompaa, että voidaan linkittyä johonkin olemassa olevaan, tunnettuun järjestelmään. Green Office tuo lisäarvoa ja standardin, jota vasten voidaan verrata itseämme ja parantaa omaa tekemistä”, Ruotsalainen toteaa.

Teksti: Mira Hannuksela

Sitouta työyhteisö ympäristöasioihin Green Officella

Henkilökunta on motivoitunut ja työpaikastaan ylpeä, kun organisaatiota johdetaan ympäristöarvoihin pohjautuen.

Mikä Green Office?

Sitouta työyhteisö ympäristöasioihin Green Officella

Henkilökunta on motivoitunut ja työpaikastaan ylpeä, kun organisaatiota johdetaan ympäristöarvoihin pohjautuen.

Lisää tarinoita aiheesta