WWF:n tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki kalastus olisi kestävällä tasolla. Tässä arkistossa voit tutustua viime vuosien kalatyöhömme.

Vuonna 2012 WWF Suomi kampanjoi kestävän kalastuksen puolesta. Haastoimme mukaan Kalakampanjaan tärkeät sidosryhmät päättäjistä kalakauppaan, kuluttajiin ja kalastajiin. Myös koulut tulivat mukaan edistämään uhanalaisten kalalajien suojelua yhdessä WWF:n kanssa. 

Vuoden 2013 aikana WWF Suomi toteutti Euroopan kalatalousrahaston osarahoittamaa Kestävällä kalalla -hanketta.