Päivitetty

WWF Suomen verkkosivujen käyttöehdot ja tietosuojaseloste

1 Ehtojen hyväksyminen

Maailman Luonnon Säätiö - World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr:n ("WWF Suomen") verkkosivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ("Käyttöehdot"). Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja WWF Suomen välillä.

Tutustu huolellisesti näihin Käyttöehtoihin. Käyttämällä verkkosivustoa vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi Käyttöehdot sekä antaneesi suostumuksesi Käyttöehdoissa kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn.

2 Immateriaalioikeudet

Verkkosivusto ja sen sisältämä aineisto on immateriaalioikeuksien suojaamaa ja mahdollisesti WWF Suomen tai kolmansien osapuolien lisenssien alaista. Kaikki oikeudet verkkosivustolla olevaan aineistoon pidätetään.

Verkkosivuston ja niiden sisällön käyttö on sallittu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Aineiston levittäminen, julkaisu, kopiointi, yleisön saataville saattaminen, myyminen tai muu hyödyntäminen muussa kuin omassa verkkopalveluiden käyttöön liittyvässä tarkoituksessa ei ole sallittua ilman WWF Suomen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Sivustolla olevaa julkiseksi ilmoitettua aineistoa voidaan kuitenkin käyttää myös muuhun kuin yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen ilman WWF Suomen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tällaisissa tilanteissa aineiston lähde on kuitenkin ilmoitettava selvästi.

3 Käyttäjän lähettämä aineisto

WWF Suomi ei vastaa käyttäjien verkkosivustolle lähettämän tai muutoin verkkosivustolla näkyvän käyttäjien aineiston sisällöstä. Vakuutat ja vastaat täysimääräisesti, että verkkosivustolle lähettämäsi tai ilmoittamasi aineisto ei ole lainvastaista tai sopimatonta ja että se ei loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. Vakuutat, että sinulla on tarvittavat suostumukset mahdollisen kolmansien osapuolten aineiston lähettämiseen verkkosivustolle sekä tällaisen kolmannen osapuolen nimen ilmoittamiseen.

Lähettämällä aineistoa verkkosivustolle annat WWF Suomelle rajoittamattoman oikeuden julkaista ja muulla tavalla käyttää aineistoa maksutta ja ilman velvoitteita sinua kohtaan. WWF Suomen verkkosivustolle lähettämäsi aineiston omistusoikeus säilyy sinulla. WWF Suomella on milloin tahansa oikeus ilman etukäteistä ilmoitusta tai korvausvelvollisuutta poistaa lähettämäsi aineisto verkkosivustoltaan.

4 Vastuunrajoitus

WWF Suomi ei vastaa välillisistä vahingoista, kuluista tai tappioista, jotka aiheutuvat verkkosivuston käytöstä tai käytön estymisestä. WWF Suomi ei vastaa myöskään vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta muusta WWF Suomen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. WWF Suomi ei takaa verkkosivuston olevan keskeytyksettä käytettävissäsi.

Verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Siirtymällä mille tahansa kolmannen osapuolen tarjoamalle verkkosivustolle poistut WWF Suomen tarjoamien palveluiden piiristä. WWF Suomi ei vastaa tällaisten verkkosivustojen toiminnasta, sisällöstä, sivustojen keräämien tietojen käsittelystä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Suosittelemme tutustumaan sivustojen käyttö- ja tietosuojaehtoihin huolellisesti.

5 Tietosuojaseloste

WWF Suomi kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on sitoutunut huolehtimaan henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä lainsäädännön mukaisesti.

5.1 Rekisterinpitäjä ja rekisterin nimi

WWF Suomen asiakas- ja sidosryhmätietokannan rekisterinpitäjä on Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr (Y-tunnus 0215186-5; Lintulahdenkatu 10, 00500 HELSINKI, puh. (09) 774 0100 (vaihde)). Kerätyt tiedot ovat osa WWF Suomen asiakas- ja sidosryhmätietokantaa ("Henkilötietokanta").

5.2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

WWF Suomen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden tai muiden niihin verrattavien suhteiden sekä niistä johtuvien velvoitteiden hoitaminen, WWF Suomen nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja edelleen kehittämisen mahdollistaminen sekä lisäarvon luominen WWF Suomelle, asiakas- ja sidosryhmäyhteydenpito ja markkinointi sekä mielipide- ja markkinointitutkimus.

5.3 Keräämämme tiedot ja säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietokantaan keräämämme henkilötiedot ovat pääasiassa sinun WWF Suomelle antamiasi tietoja tai verkkosivuston käytöstä muodostettuja tietoja. WWF Suomi kerää henkilötietoja suoraan sinulta seuraavissa yhteyksissä:

 • käyttäessäsi verkkosivustoamme;
 • tilatessasi WWF Suomelta uutiskirjeen tai muuta materiaalia;
 • antaessasi WWF Suomelle palautetta tai ollessasi WWF Suomeen muutoin yhteydessä;
 • vastatessasi WWF Suomen asiakaskyselyihin;
 • ilmoittautuessasi ja osallistuessasi WWF Suomen järjestämiin tapahtumiin, kampanjoihin vapaaehtoistoimintaan ja tukemiseen; sekä
 • osallistuessasi WWF Suomen järjestämiin kilpailuihin ja arvontoihin.

Henkilötietokanta voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:

 • koko nimi ja yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä maa);
 • yksilöintitiedot (kuten sukupuoli ja syntymävuosi);
 • asiakkuuden ja sidosryhmäsuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (kuten suosimasi yhteydenpitotapa, asiakasnumero, äidinkieli, uutiskirjeen lähetysmuoto ja -aika, lahjoitus- ja maksutiedot, pankkitilitiedot sekä asiointiasi koskevat muut tarpeelliset tiedot);
 • käyttämääsi laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten laitetunnus, MAC-osoite, laitteistomalli, käyttöjärjestelmä sekä IP-osoite); sekä
 • muut WWF Suomen järjestämien tapahtumien, kampanjoiden, vapaaehtoistoiminnan ja tukemisen asianmukaisen ja onnistuneen järjestämisen sekä niihin osallistumisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Antaessasi Henkilötietokantaan muita kuin itseäsi koskevia tietoja vakuutat, että sinulla on oikeus tällaisten tietojen ilmoittamiseen.

5.4 Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietokantaan kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin voidaan pitää tarpeellisena henkilötietojen käsittelyn määriteltyjen tarkoitusten kannalta. WWF Suomi määrittelee tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt sekä huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta.

5.5 Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä. Evästeiden avulla WWF Suomi parantaa verkkosivuston ja muiden palveluiden käytettävyyttä sekä käyttäjien käyttökokemusta. Evästeiden avulla laitteesi voidaan tunnistaa ja tietoa voidaan kerätä esimerkiksi verkkosivustojen käytöstä, laitteestasi ja IP-osoitteestasi sekä siitä, mistä muista verkkosivustoista olet kiinnostunut.

Evästeiden lisäksi WWF Suomi saattaa käyttää myös muita verkkojäljitteitä (esimerkiksi pikseli-tagit, Flash-evästeet sekä läpinäkyvät GIF-kuvat) sekä verkkosivustoliikenteeseen liittyviä verkkoanalyysipalveluita (kuten Google Analytics).

Voit muuttaa käyttämäsi verkkoselaimen asetuksia niin, että saat ilmoituksen, kun evästeitä lähetetään. Lisäksi voit rajoittaa evästeiden käyttöä tai estää evästeet kokonaan. Tällöin et kuitenkaan välttämättä pääse verkkosivustolle tai pysty täysin käyttämään verkkosivustoa tai sen ominaisuuksia.

5.6 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille vain näissä Käyttöehdoissa kuvatuissa tilanteissa. Voimme siirtää henkilötietojasi toimeksiannostamme tietoja käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi huolellisesti valitsemillemme ulkopuolisille yhteistyötahoille antamasi suostumuksen nojalla. Ajantasaisena pidettävä luettelo kulloisistakin yhteistyötahoista, joille WWF Suomi voi luovuttaa henkilötietoja, on saatavilla osoitteessa wwf.fi/yhteistyokumppanimme-3151.a. Yhtiöt, jotka käsittelevät tietojasi luovutuksen jälkeen saattavat yhdistää meiltä saamansa tiedot niillä jo ennestään oleviin muihin tietoihin sinusta.

WWF Suomi pyrkii aina ensisijaisesti luovuttamaan tietoja sellaisessa muodossa, josta yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille myös ilman suostumustasi, mikäli laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoa tai WWF Suomi katsoo muutoin harkintansa perusteella olevan perusteltu syy tietojen luovuttamiseen (esimerkiksi sinun tai jonkun toisen elintärkeä etu).

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin ("EU") tai Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolelle ilman laissa määrättyä perustetta. WWF Suomi tai WWF Suomen alihankkijat taikka yhteistyökumppanit saattavat kuitenkin käyttää henkilötietojen käsittelyssä tai palveluiden toteutuksessa yrityksiä, jotka sijaitsevat EU:n ja ETA:n ulkopuolella olevissa maissa tai käyttävät palveluiden toteuttamiseen tai henkilötietojen käsittelyyn EU:n tai ETA:n ulkopuolella sijaitsevaa työvoimaa tai muita resursseja. Jotkut WWF Suomen yhteistyökumppaneista voivat myös sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Myös tällöin tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle voi olla tarpeen.

5.7 Oikeutesi

WWF Suomi ja sen kulloisetkin yhteistyökumppanit voivat osoittaa sinulle sähköistä suoramarkkinointia, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi. Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin sekä kieltää sinulle osoitettava suoramarkkinointi.

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut sinua koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa sinua koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle yritykselle.

WWF Suomi pyrkii aina ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojesi käsittelyä koskeva erimielisyys myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

5.8 Henkilötietojen käsittelyn ja suojaamisen periaatteet

WWF Suomi noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta. WWF Suomi pyrkii myös aina varmistamaan, että tietojesi käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden.

WWF Suomi pyrkii kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimin suojelemaan henkilötietojasi esimerkiksi luvattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, väärinkäytökseltä, siirtämiseltä, luovuttamiselta tai muulta laittomalta käsittelyltä.

WWF Suomi rajoittaa lisäksi henkilötietojasi käsittelevien henkilöiden piiriä niin, että tietoihin pääsevät käsiksi vain ne WWF Suomen ja WWF Suomen yhteistyökumppaneiden työntekijät, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Henkilötietojärjestelmä ja siihen tallennetut tiedot on suojattu yksilöllisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

6 Yhteydenotot

Mikäli sinulla on kysyttävää WWF Suomen verkkosivustosta tai näistä Käyttöehdoista, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@wwf.fi. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, tai haluat käyttää kohdassa 5.7 kuvattuja oikeuksiasi, sinun tulee lähettää tiedustelusi, ilmoituksesi tai vaatimuksesi viipymättä osoitteeseen tukija@wwf.fi.

7 Yleistä

WWF Suomella on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa verkkosivuston ominaisuuksia sekä rajoittaa pääsyä verkkosivustolle. WWF Suomi voi lisäksi milloin tahansa lopettaa verkkosivuston tarjoamisen sekä poistaa verkkosivuston kautta kerätyt ja käsitellyt tiedot tai toimittamasi aineiston.

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi ja WWF Suomella on oikeus yksipuolisesti muuttaa niitä milloin tahansa. Muutos astuu voimaan, kun muutoksesta on ilmoitettu verkkosivustolla tai kun muulla tavoin toimitettava ilmoitus on lähetetty. Jatkaessasi verkkosivuston käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen hyväksyt muutetut Käyttöehdot.

Käyttöehtoihin ja verkkosivuston käyttöön sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.