Suojele elämää WWF-kummina

Monimuotoinen luonto on kaiken elämän edellytys maapallollamme. Silti luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmisen historian aikana.

 • Selkärankaisten lajien populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 69 % vuodesta 1970. (Living Planet Report)
 • Maapallomme tutkituista lajeista jo 28 % on uhanalaisia. (Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN)
 • Nykykehityksellä yli miljoona lajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. (Kansainvälinen luontopaneeli IPBES)
 • Suomen tutkituista lajeista uhanalaisia on jo 2 667 eli joka yhdeksäs. (Suomen lajien Punainen kirja)
 • Luontokato on yksi suurimmista uhkista maailmantaloudelle. (Maailman Talousfoorumi WEF)

Meillä on ratkaisuja pysäyttää luonnon hätätila, mutta se on mahdollista vain tukijoidemme avulla. Luonto tarvitsee hyväntekijöitä enemmän kuin koskaan – nyt on kiire toimia yhdessä.

Tukeasi tarvitaan nyt

WWF työskentelee kaikilla mantereilla ja merialueilla ratkaisemassa ympäristökriisejä. Yleiskummina lahjoituksesi menee aina sinne, missä apua parhaillaan tarvitaan. Tässä akuutteja uhkia, joiden ehkäisemiseksi työskentelemme juuri nyt.

Mitä kummien tuella tehdään?

Tavoitteemme on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. WWF on kasvanut pienestä, uhanalaisten lajien suojeluun keskittyvästä hyväntekeväisyysjärjestöstä vaikuttavaksi ympäristötoimijaksi, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Olemme saaneet yli puoli vuosisataa kestäneellä matkallamme aikaan historiallisia suojeluvoittoja, joiden eteen on usein tehty vuosien, jopa vuosikymmenten työ. Luonnonsuojelussa ei ole pikavoittoja.

Kummien kuukausittainen lahjoitus takaa sen, että pitkäjänteinen ja vaikuttava luonnonsuojelu on mahdollista. Yli puolet toimintamme rahoituksesta tulee yksityisiltä ihmisiltä. Varoista vähintään 70 % käytetään luonnonsuojelun tarpeisiin ja enintään 30 % käytetään raportointiin, hallintoon ja varainhankintaan.

 • Toimimme kentällä

  Suojelemme uhanalaisia eläimiä ja kasveja sekä niiden elinympäristöjä, kuten sademetsiä, meriä, virtavesiä ja arktista aluetta. Kehitysyhteistyöhankkeissamme koulutamme paikallisia tekemään itse suojelutyötä esimerkiksi metsien hyväksi. Suomessa luonnonsuojelujoukkoihimme kuluu tuhansia vapaaehtoisia.

 • Vaikutamme päätöksentekoon

  Olemme mukana merkittävimmissä kansainvälisissä ilmasto- ja ympäristökokouksissa vaikuttamassa niiden lopputulokseen. Suomessa vaikutamme mm. lakien valmisteluun ja hallituksen ohjelmiin. Kannustamme yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja ihmisiä tekemään ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja arjessaan.

 • Tuotamme tietoa

  Tuotamme säännöllisesti selvityksiä ja raportteja luonnon tilasta. Seuraamme tiiviisti eri uhanalaisten lajien tilannetta ja tuotamme ratkaisuja niiden suojelemiseksi. Joka toinen vuosi ilmestyvä Living Planet -raporttimme seuraa maapallon luonnon monimuotoisuuden tilan ja ihmisten ekologisen jalanjäljen kehitystä ja vaikutusta sekä esittää ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.

Kummina pysyt ajan tasalla

Kummina saat ajankohtaista tietoa luonnon tilasta ja työmme tuloksista sekä kummiuutisten että neljä kertaa vuodessa ilmestyvän WWF-lehden muodossa.