Nyt tarvitaan selkärankaa!

Maapallon sydän lyö tyhjää, kun yksikin laji häviää. Selkärankaisten villieläinten määrä on romahtanut keskimäärin 60 % reilun 40 vuoden aikana. Emme halua menettää monimuotoista luontoa, joka ylläpitää kaikkea elämää. Yhdessä voimme vielä tehdä muutoksen! Yleiskummina tukesi menee aina sinne, missä avun tarve on suurin.

Uhat ja ratkaisumme

Living Planet Index on pienentynyt 60% vuosien 1970 ja 2014 välissä. Indeksi kuvaa siinä mukana olevien selkärankaisten eläinten kantojen koon suhteellisia muutoksia, ja toimii suuntaa-antavana arviona selkärankaisten eläinten yksilömäärälle.

Tukesi merkitsee

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on ihmisten ekologisen jalanjäljen pienentämisen ohella WWF:n tärkein päämäärä. Tavoite on saada luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysähtymään vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on erittäin kunnianhimoinen, emmekä tule pääsemään siihen yksin. Luonnonsuojelu on kestävyyslaji, joten sinä säännöllisenä tukijana eli kummina olet todella tärkeä.

Jokainen euro tulee tarpeeseen. Varoista noin 80% käytetään tehokkaasti suoraan luonnonsuojelun tarpeisiin. Noin 20% käytetään raportointiin, hallintoon ja varainhankintaan.

Mitä kummien tuella tehdään?

  • Työskentelemme maailman luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimpien ekosysteemien säilyttämiseksi
  • Teemme konkreettisia kenttähankkeita lajien ja niiden elinympäristöjen suojelemiseksi
  • Vaikuttamme kansainvälisenä verkostona poliittiseen päätöksentekoon maailman suurimpien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi
  • Teemme töitä eri puolilla maailmaa, jotta syömämme ruoka tuotettaisiin entistä kestävämmin
  • Vaadimme valtioilta toimia salametsästyksen ja ylikalastuksen pysäyttämiseksi

Kummina pysyt ajan tasalla

Kummina saat ajankohtaista tietoa luonnon tilasta ja tukijuuskohteestasi niin uutiskirjeiden, kummiuutisten kuin WWF-lehdenkin muodossa.

Tämä pla­neet­tam­me on paitsi us­ko­mat­to­man hieno, myös ainoamme. Tuetaan niitä, jotka tekevät työtä sen pe­las­ta­mi­sen eteen!

Niina Lahtinen
näyttelijä

Tämä pla­neet­tam­me on paitsi us­ko­mat­to­man hieno, myös ainoamme. Tuetaan niitä, jotka tekevät työtä sen pe­las­ta­mi­sen eteen!

Niina Lahtinen
näyttelijä