Metsät ovat koti 80 prosentille maailman maalla elävistä lajeista. Metsien katoaminen on kuitenkin ajanut monet lajit todelliseen ahdinkoon. Kun yrityksesi tukee WWF:n suojelutyötä, olette mukana pelastamassa heikkeneviä elinympäristöjä Suomessa ja maailmalla.

Yrityksen joululahjoituksella autat pysäyttämään metsien lajikadon

Tiesitkö, että...

Antamalla henkilökunnalle tai asiakkaille aineettoman yrityslahjan vähennät ylikulutusta, joka on yksi suurimmista luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen syistä.

Luonnonmetsiä katoaa hälyttävää vauhtia hakkuiden, karjalaitumien ja maanviljelyn alta. Elinympäristöjä tuhoava maankäyttö ja luonnonvarojen ylikulutus uhkaavat metsälajien tulevaisuutta. Metsät tarjoavat kodin noin 80 prosentille maapallon maalla elävistä eläin- ja kasvilajeista.

Monimuotoinen luonto takaa myös ihmiskunnan hyvinvoinnin – koronaviruspandemia onkin muistutus metsien merkityksestä meille ihmisille. Metsien pirstaloituessa eläinten luontaiset elinalueet kaventuvat ja kulkureitit muuttuvat, mikä pakottaa ne liikkumaan ihmisasumusten lähelle. Tämä nostaa riskiä villieläimistä ihmisiin leviäviin tauteihin eli zoonooseihin. Kun suojelemme metsiä, ehkäisemme samalla uusien tautien leviämisen.

Tekemällä yrityksen joululahjoituksen metsien suojeluun osoitat, että organisaatiosi haluaa toimia luonnon monimuotoisuuden ja samalla ihmisten terveyden hyväksi. Yrityslahjoitusten avulla työskentelemme joka päivä metsien tuhoutumisen ja lajikadon pysäyttämiseksi. Katso tarkemmin, miten autamme metsiä.

Olitpa sitten yksityisyrittäjä tai suuri pörssiyhtiö, WWF:n joulukampanjaan lahjoittaminen sopii kaiken kokoisille yrityksille ja organisaatioille – lahjoitussumman päätät itse. Voit valita joululahjoituksesi kohteeksi Suomen metsät tai sademetsät. Kun lahjoitat joulukampanjaan vähintään 500 euroa, saat käyttöösi sähköisen joulukortin yrityksesi tai organisaatiosi nimellä tai logolla. Joulutervehdyksillä kiität yhteistyökumppaneitasi ja henkilöstöä kuluneesta vuodesta. Tutustu joulukortteihin.

Tue siis tänä jouluna yrityksen lahjoituksella WWF:n työtä metsien pelastamiseksi!

Metsien suojelua tukemassa

Taloasema - AT & ET Oy
Tavara-arpa ry
Minimani Yhtiöt Oy
Nikari Oy
Yrityksesi nimi/logo

Viestintämateriaaleja kiitoksena yrityksesi joululahjoituksesta

Joulutervehdysten teemoina ovat Suomen metsien karhu ja sademetsien tiikeri. Korteista voitte valita käyttöönne teille sopivat kieliversiot.

Tiesitkö, että...

Joululahja luonnolle kertoo yrityksesi arvoista ja ympäristövastuusta niin asiakkaille kuin henkilöstöllekin.

Kiitä henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta WWF:n joulutervehdyksellä

WWF:n joulukampanjan viestintämateriaalit ovat hieno vaihtoehto perinteisille firman liikelahjoille tai työntekijöiden joululahjoille.   

Kun lahjoitat joulukampanjaan vähintään 500 euroa, saat vastineeksi sähköisen joulukortin yrityksesi tai organisaatiosi nimellä tai logolla. Sähköisellä joulukortilla kiität asiakkaitasi, yhteistyökumppaneitasi sekä henkilöstöä kuluneesta vuodesta. Kortilla voit kertoa organisaationne joululahjoituksesta sisäisissä viestintäkanavissa, verkkosivuilla, uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa.   

Maksutapoina ovat verkkolasku ja korttimaksuLahjoituksen tehtyäsi tai verkkolaskun tilattuasi voit ladata vastikemateriaalit kiitos-sivulta välittömästi käyttöösi. Halutessasi pystyt myös lataamaan materiaalit myöhemmin sähköpostiisi lähetetyn linkin kautta. 

Joulutervehdyksissä on kaksi teemaa: suomalaisia metsiä kuvastava karhu ja sademetsiä symboloiva tiikeri. Valitsemasi lahjoituskohteen mukaiset joulukortit ovat ladattavina kiitos-sivulla. Kortit ovat saatavissa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. Lisäksi käytössäsi ovat korttiversiot, joissa jouluntoivotus on kaikilla kolmella kielellä.

Kaikkien lahjoittajien logot ja lahjoitussummat tulevat näkyviin tämän verkkosivun logokaruselliin, joten saatte hienoa näkyvyyttä joululahjoituksellenne.

Mikä metsillä on hätänä?

Tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä Suomen metsäluonnon monimuotoisuus on turvattu suojelemalla metsiä riittävästi ja harjoittamalla ekologisesti kestävää metsätaloutta. Työskentelemme sen eteen, että vähintään 17 % Suomen metsistä on suojeltu.

Suomen metsälajien tulevaisuus on uhattuna

Metsät ovat tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja hyvinvointiamme. Ne tarjoavat myös elinympäristön yli 20 000 lajille: nisäkkäille, linnuille, hyönteisille, kasveille ja sienille. Näistä lajeista peräti 833 on uhanalaisia. Uhattuina ovat myös itse metsätyypit, joista lähes 80 prosenttia on arvioitu uhanalaisiksi, kuten korvet, lehdot ja vanhat kangasmetsät. 

Intensiivisen metsätalouden toimet ovat johtaneet suomalaisten metsälajien uhanalaistumiseen. Valtaosa Suomen metsistä onkin talousmetsiä, joissa ihminen on hakannut luonnontilaisen metsän ja viljellyt tilalle haluamiaan puulajeja myöhemmin kaadettavaksi. Näiden metsiä yksipuolistavien metsänhoitotapojen, soiden ojituksen ja riittämättömien metsien suojelutoimien seurauksena Suomen metsien monimuotoisuus ja monien lajien tulevaisuus on uhattuna. 

 

Tiger, India

Työskentelemme sademetsien hyväksi esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa Indonesiassa, Mekongin alueella ja Afrikassa. Teemme yhteistyötä hallitusten sekä paikallisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa luodaksemme kestävämmän tulevaisuuden ja parantaaksemme luonnonvarojen hallintaa.

metsäkato-graafi

Sademetsät katoavat kiihtyvää vauhtia

Sademetsissä elää kaksi kolmasosaa maailman kasvi- ja eläinlajeista. Näiden metsien luonto onkin yksi maapallon monimuotoisimmista. Sademetsiä kuitenkin uhkaa jatkuvasti kasvava maatalouden levittäytyminen. Metsiä raivataan kiihtyvällä vauhdilla esimerkiksi erilaisten plantaasien sekä karjalaitumien tieltä. Lisäksi metsäpalot, laittomat hakkuut ja infrastruktuurin, kuten teiden rakentaminen, uhkaavat metsiä. Joka toinen sekunti metsiä tuhoutuu noin jalkapallokentän suuruisen alan verran.

Vain neljässä vuosikymmenessä olemme menettäneet yli 40 prosenttia sademetsissä elävistä eläimistä. Voidaankin sanoa, että sademetsien häviäminen on yksi 2000-luvun suurimmista ympäristöongelmista. Tärkeiden lajien kuten petoeläinten väheneminen tai katoaminen voi aiheuttaa kohtalokkaan ketjureaktion ja romahduttaa kokonaisen ekosysteemin. Suojelemalla tiettyä lajia, kuten tiikereitä, autamme samalla sen koko elinympäristöä sekä lukuisia muita eliöitä.

 

Uhanalainen metsäluonto kaipaa kipeästi lisää elintilaa. Tarvitsemme yrityksiä ja or­ga­ni­saa­tioi­ta mukaan tukemaan mo­ni­muo­toi­suu­den aar­re­ait­to­ja. Pysäytetään lajikato yhdessä!

Liisa Rohweder
Pääsihteeri, WWF Suomi

Uhanalainen metsäluonto kaipaa kipeästi lisää elintilaa. Tarvitsemme yrityksiä ja or­ga­ni­saa­tioi­ta mukaan tukemaan mo­ni­muo­toi­suu­den aar­re­ait­to­ja. Pysäytetään lajikato yhdessä!

Liisa Rohweder
Pääsihteeri, WWF Suomi

Näin autamme metsiä yrityksesi tuella

Tavoitteemme on pysäyttää maailman metsäkato vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitteenamme on saattaa puolet maailman metsistä suojelun tai kestävän käytön piiriin, sekä ennallistaa 350 miljoonaa hehtaaria metsiä kokonaan tai osittain luonnontilaisiksi. Yrityslahjoituksesi avulla autamme metsäluontoa muun muassa seuraavin keinoin:

Ennallistamme sademetsiä takaisin luonnontilaisiksi ja tuemme olemassa olevia suojelualueita

Ennallistamme raivattuja alueita. Työskentelemme säilyttääksemme metsien väliset metsäkäytävät, joita pitkin villieläimet pääsevät liikkumaan suuremmalla elinalueella. 

Edistämme metsien kestävää käyttöä ja kulutustottumuksien muutosta

Tavoitteenamme on varmistaa, ettei maa- ja metsätalous, kuten palmuöljytuotanto, tuhoa tai heikennä laadullisesti sademetsiä. Viestimme ruuantuotannon vaikutuksesta luontoon ja kannustamme suomalaisia siirtymään kasvipainotteiseen ruokailuun.

Tuemme paikallisten hallinnoimia kylämetsiä ja kehitämme kestäviä elinkeinoja

Autamme kylämetsäinstituutiota toteuttamaan kestävää metsänhoitoa, ja samalla niiden avulla vähennetään köyhyyttä luomalla kestävää toimeentuloa maaseudun yhteisöille ja alkuperäiskansoille. 

Vaadimme Suomen metsien suojelun lisäämistä

Vaikutamme metsiin liittyvään poliittiseen päätöksentekoon, koska valtiolla on päävastuu suojelualueiden perustamisesta.

Edistämme ekologisesti kestävää metsätaloutta

Edistämme jatkuvan kasvatuksen ja FSC-sertifioinnin yleistymistä suomalaisissa metsissä.

Opastamme vapaaehtoiseen metsien suojeluun

Autamme suomalaisia metsänomistajia turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Julkaisemamme Metsänhoito-oppaan avulla metsänomistajat voivat auttaa luontoa talousmetsissään.

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Asiakkuuspäällikkö
Aino Sirkesalo

Lahjoituksista noin 80 prosenttia käytetään suoraan luonnonsuojelun tarpeisiin. Noin 20 prosenttia käytetään raportointiin, hallintoon ja varainhankintaan.

WWF ei ole liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen, alv 0 %.

Emme voi vastaanottaa lahjoituksia yrityksiltä, joiden toiminta on ristiriidassa suojelutavoitteidemme kanssa. Näitä ovat esimerkiksi aseteollisuus, tupakkateollisuus sekä yritykset, joiden liiketoiminta keskittyy fossiilisiin polttoaineisiin tai ydinvoimaan.