Miksi Lihaopas

Ruokavalinnat ovat ympäristön kannalta tärkeimpiä arjen valintoja. Ruoka muodostaa noin 20 % yksityisen kulutuksen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä – saman verran kuin liikenne. Muiden ympäristövaikutusten osalta ruoka on vielä merkittävämpi.

Ruoantuotanto on sekä suoraan että välillisesti suurimpia uhkia jo hälyttävästi heikkenevälle luonnon monimuotoisuudelle. Esimerkiksi Suomessa maatalous on Itämeren merkittävin ihmisen aiheuttaman ravinnekuormituksen lähde.

Lihan, kananmunien ja maitotuotteiden tuotantoon tarvitaan aina myös kasvikunnan tuotteiden kasvatusta rehua varten, joten eläinperäisillä tuotteilla on lähes poikkeuksetta suuremmat ympäristövaikutukset kasviperäisiin tuotteisiin verrattuna. Lihantuotanto vie paljon pinta-alaa ja siitä syntyy suuria määriä ilmastonmuutosta kiihdyttäviä ja vesistöjä rehevöittäviä päästöjä. Myös suomalaisella lihantuotannolla ja -kulutuksella on vaikutuksia sekä globaalisti että paikallisesti.

Ilmastonmuutoksen, Itämeren ja luonnon monimuotoisuuden kannalta on ratkaisevaa, kuinka paljon ja minkälaista lihaa syömme. WWF:n Lihaopas kannustaa suomalaisia syömään vähemmän ja ympäristön kannalta parempaa lihaa. Tämä on helppoa, kun korvaa osan lihasta ruokavaliossaan kasviksilla ja kestävästi pyydetyllä tai kasvatetulla kalalla.

 

WWF:n Lihaopas on tuotettu osana Syö Itämeri puhtaaksi -hanketta. Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle avustusta.