Päivitetty

Etelä-Amerikka

Lisääntynyt lihan kulutus näkyy Amazonin sademetsissä, jossa lihakarjan laidunmaiden ja rehun viljelymaan leviäminen on suuri syy metsien häviämiseen. Viime vuosina tuhotuista sademetsäalueista jopa 80 prosenttia on laidunmaana ja loput pitkälti karjalle kasvatettavan rehun viljelymaana. Lisäksi alueella torjunta-aineiden käyttö on huomattavasti suurempaa kuin Euroopassa.