Päivitetty

Muut EU-maat

Eurooppalainen tuotanto vastaa ympäristövaikutuksiltaan pitkälti suomalaista tavanomaista tuotantoa. Sian rehu sisältää usein soijaa, jonka vastuullisuudesta ei ole takeita. Poikkeuksen muodostavat yritykset, jotka ovat sitoutuneet siirtymään vastuullisen soijan käyttöön. Suomessa sitoumuksen tehneet yritykset löydät täältä. Vastuuttoman soijan viljely aiheuttaa metsäkatoa ja vähentää luonnon monimuotoisuutta etenkin Etelä-Amerikassa. Sianlihan tuotannossa syntyy aina ilmastonmuutosta kiihdyttäviä ja vesistöjä rehevöittäviä päästöjä.