Päivitetty

Liity WWF:n Lumi-kummiksi

Lumesta ja jäästä riippuvaisten eläinten tulevaisuus on vakavasti uhattuna – myös Suomessa. Auta nyt arktista luontoa ja tule mukaan! On kiire suojella mm. jääkarhua, mursua, itämerennorppaa, naalia ja ahmaa.