Metsähaasteessa mukana olevat yritykset

WWF:n Metsänhoito-opas

Tälle sivulle päivitetään listaa niistä yrityksistä ja toimijoista, jotka ovat mukana WWF:n Metsähaasteessa.

Innofor Finland Oy:
”Otimme vastaan WWF:n Metsähaasteen, sillä Innofor tarjoaa aina omistajalähtöistä metsänhoitoa. Tarjoamaamme jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoon oppaan menetelmät ovat sovellettavissa erittäin hyvin.”

Metsä Group:
”Opas on meille käyttökelpoinen apuväline suunniteltaessa hakkuita ja luonnonhoidon toimenpiteitä yhdessä metsänomistajan kanssa.”

Metsäkonepalvelu Oy:
“Metsäkonepalvelu Oy vastaa Metsähaasteeseen. WWF:n Metsänhoito-opas esittelee positiivisin tavoin yksinkertaisia toimenpiteitä, joilla me metsäammattilaiset voimme vaikuttaa metsäluonnon monimuotoisuuteen talousmetsissä.”

Metsäkumppani:
”Metsäkumppani tarjoaa metsänomistajille heidän arvojensa ja tavoitteidensa mukaista metsänhoitoa. Metsäsuunnitelmaa laatiessa keskustelemme aina metsästä tavoiteltavan tuoton lisäksi asiakkaan luontoarvoista. Metsäkumppani on ilomielin mukana WWF:n Metsähaasteessa murtamassa metsänhoitoon liittyviä myyttejä – tarjoamme metsänhoitoa asiakkaan ja luonnon ehdoilla!”

Metsänterä Ky:
“Olemme mukana Metsähaasteessa, koska luonnon monimuotoisuus ja metsänomistajan tavoitteet ovat meille tärkeitä. WWF:n Metsänhoito-opas antaa konkreettisia ja positiivisia neuvoja luonnon huomioimiseen metsätaloudessa.”

Metsäpalvelu Arvometsä Oy:
”Arvometsä tarjoaa asiakkailleen heidän arvojensa mukaista metsänhoitoa. Otamme osaa WWF:n Metsähaasteeseen ja yhdessä metsänomistajien kanssa suunnittelemme ja toteutamme metsille asetetut taloudelliset tavoitteet sekä ylläpidämme monimuotoista avohakkuutonta metsäluontoa.”

MHG Systems Oy:
”Olemme mukana WWF:n Metsähaasteessa, sillä haluamme tarjota metsänomistajalle palvelun, missä metsänomistajat saavat itse päättää, millä tavoin he haluavat hyödyntää metsiänsä. Luontoarvoja arvostavat metsänomistajat pystyvät merkitsemään heille tärkeät luontokohteet metsäpaikka.fi-palvelun kartalle. Näin ne ovat jaettavissa metsätoimijoille ja tulevat huomioiduiksi metsätoimenpiteissä.”

Santun Metsäpalvelu:
“Santun Metsäpalvelu lähti WWF:n Metsähaasteen mukaan, koska suomalaisen luonnon ylläpitäminen ja parantaminen on meidän kaikkien asia. WWF:n oppaassa on hyviä ja konkreettisia neuvoja kestävän metsätalouden käytännön työhön, joten se on oiva työkalu niille metsäpalveluyrittäjille ja metsänomistajille, jotka haluavat korostaa luontoarvoja metsänhoidossa.”

Stora Enso Oyj:
”Stora Enso ottaa WWF:n Metsähaasteen vastaan. Haluamme edistää metsäluonnon monimuotoisuutta ja toimia metsänomistajan yksilöllisten tavoitteiden sekä arvojen mukaisesti metsäomaisuuden hoidossa. Stora Enson ammattilaiset hallitsevat metsäluonnon monimuotoisuuden käytännön toteutuksen.”

UPM:
“UPM tarjoaa metsänomistajille nykyaikaisia ja kestäviä metsäpalveluja, kuten FSC- sertifiointia. UPM jakaa Metsähaasteen tavoitteet pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa WWF:n kanssa.”

Yhteismetsä Tuohi:
“Yhteismetsä Tuohi hoitaa metsiään jatkuvalla kasvatuksella ilman avohakkuita ja tarjoaa mahdollisuuden aidosti kestävään metsäsijoittamiseen ja metsänomistamistamiseen. Metsissämme on sovellettu ja tullaan soveltamaan WWF:n Metsänhoito-oppaan periaatteita, joten Metsähaasteen vastaanottaminen oli meille itsestäänselvyys.”

WWF:n Metsähaasteessa mukana olevat yritykset sitoutuvat tarjoamaan WWF:n Metsänhoito-oppaan mukaista metsänkäsittelyä metsänomistajan niin pyytäessä. Metsähaasteeseen tarttuneissa organisaatioissa tunnetaan WWF:n Metsänhoito-oppaan periaatteet.

Haluatko ilmoittaa oman organisaatiosi mukaan Metsähaasteeseen tai keskustella mahdollisuuksista tukea haastetta? Ota yhteyttä WWF:n metsäasiantuntija Panu Kunttuun laittamalla sähköpostia osoitteeseen [email protected] .