Me ilmastosankarit – ilmastonmuutos opetuksessa

Tervetuloa täydennyskoulutukseen, jossa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä ilmastokasvatus!

Mitä sinä saat tästä?

Osallistumalla Me ilmastosankarit – ilmastonmuutos opetuksessa -koulutukseen saat malleja ja työkaluja monialaisen ja toiminnallisen ilmastokasvatuksen toteuttamiseen sekä sisältötietoa ilmastonmuutoksen perusteista ja sen ratkaisuista. Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa maksutonta täydennyskoulutusta. Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä. Koulutus on veso-kelpoinen.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Me ilmastosankarit -koulutus on suunnattu kaikille esiopettajille ja peruskoulun opettajille, jotka ovat valmiita kokeilemaan ja kehittämään monialaista ilmastokasvatusta omassa koulussaan alkavana lukuvuotena. On eduksi, jos samasta koulusta osallistuu kaksi tai useampia opettajia. 

Koulutuksen toteutus

Koulutus koostuu kolmesta webinaarista sekä etä- ja välitehtävistä. Koulutuksessa paneudutaan ensin ilmastonmuutokseen ilmiönä, sen syihin, seurauksiin ja ratkaisuihin sekä tarkastellaan kasvatusta osana ilmastonmuutoksen ratkaisua. Seuraavaksi koulutuksessa syvennytään ilmastokasvatukseen: sen osaan perusopetuksessa, kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen polkupyörämalliin (Tolppanen ym. 2017) sekä opetusmateriaaleihin. Kehittämistehtävänä webinaarien välissä opettaja toteuttaa opetuskokeilun oppilasryhmän kanssa. Koulutuksessa jaetaan myös kokemuksia ilmastokasvatuksen toteuttamisesta sekä kehitetään omaa ilmastokasvatuksen materiaalipankkia. 

Kouluttajat

Anna Muotka, ympäristökasvatuksen asiantuntija, WWF (KM, luokanopettaja ja kuvataiteen aineenopettaja)
Maria Kröger
, ympäristökasvatuksen asiantuntija, WWF (KM, biologian, maantieteen ja kemian aineenopettaja)

 

Koulutuspaikkakunnat ja ajankohdat

Vuonna 2021

Verkkoryhmä 

Ke 6.10. klo 14–17 webinaari Zoom-alustalla

Ke 20.10. klo 14–17 webinaari Zoom-alustalla

Ke 17.11. klo 14–17 webinaari Zoom-alustalla

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Oppilaat ympäristötoimijoina

Tule myös Oppilaat ympäristötoimijoina -kurssille! Perehdymme oppilaiden osallistamiseen koulun ympäristötyöhön ja kestävän toimintakulttuurin rakentamiseen.

Lue lisää

Oppilaat ympäristötoimijoina

Tule myös Oppilaat ympäristötoimijoina -kurssille! Perehdymme oppilaiden osallistamiseen koulun ympäristötyöhön ja kestävän toimintakulttuurin rakentamiseen.