Fiksua vedenkäyttöä Nepalissa

©WWF-Canon / Steve Morgan

Koshi-joki Nepalissa tuo veden miljoonille ihmisille. WWF Suomi on yhdessä WWF Nepalin ja paikallisten asukkaiden kanssa ryhtynyt tehostamaan alueen vedenhankintaa ja -käyttöä.

Nyt asukkaille riittää kotitalousveden lisäksi kasteluvettä, jonka turvin he kasvattavat esimerkiksi luomutomaatteja ja -salaattia. Viljelijät saavat tuotteistaan hyvän hinnan, ja käteinen raha auttaa heitä varautumaan huonon riisisadon tuomiin niukan toimeentulon kausiin tai esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamiin tulviin tai kuivuuskausiin.

Mitä kaikkea WWF Suomi tekee Nepalissa?

 Takaisin