Mistä ruoan ilmastovaikutukset syntyvät?

©Michel Gunter / WWF

Ruoka aiheuttaa noin 20 % ihmisen ilmastovaikutuksista, ja suurin osa tästä syntyy ruuan alkutuotannossa.

Ilmastonmuutoksen kannalta on ratkaisevaa, kuinka paljon eläinkunnasta peräisin olevaa ruokaa syömme. Suurimmat ruoantuotannon ilmastopäästöt tulevat liha- ja maitotuotteiden tuotannosta.

Ruoantuotannon sivutuotteena syntyy kasvihuonekaasuja, kuten hiilidioksidia, metaania ja dityppioksidia, eli ilokaasua, jotka lämmittävät ilmastoa. Kasvihuonekaasujen yhteenlaskettu ilmastovaikutus ilmaistaan yleensä hiilidioksidiekvivalentteina ja tätä kutsutaan hiilijalanjäljeksi.

Hiilijalanjälki tarkoittaa tuotteen aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Käytännössä sillä kuvataan siis sitä, miten tuote vaikuttaa ilmastoon. Hiilijalanjälkilaskurilla voit tarkastella eri ruoka-aineiden ilmastovaikutuksia.

Ilmastopäästöjä metsien raivauksesta

Yli kolmannes maapallon kasvipeitteisestä maapinta-alasta on eläintuotannon käytössä: laidunmaina tai rehukasvien viljelyssä. Eläintuotannon käyttöön, erityisesti laidunmaiksi ja rehusoijan viljelyyn, raivataan edelleen metsiä, mikä aiheuttaa suuret kasvihuonekaasupäästöt. Suomeen tuotavasta soijasta yli 95 % käytetään rehuteollisuudessa, lähinnä sikojen ja broilereiden rehuihin.

Metsä sitoo kasvaessaan hiiltä ja puissa on valtava hiilivarasto. Kun metsä kaadetaan, varasto vapautuu ja hiilensidonta lakkaa toimimasta.

Myös viljelyyn käytetyt lannoitteet tuottavat kasvihuonekaasuja, erityisesti dityppioksidia. Lisäksi lannan varastoinnista ja levityksestä aiheutuu mittavia ilmastovaikutuksia.

Lihantuotannolla on oma roolinsa

Karjankasvatuksessa eläinten ruokinnassa käytetään myös sellaisia tuotteita, jotka eivät sovi suoraan ihmisravinnoksi. Lihantuotanto onkin ympäristön kannalta tarkoituksenmukaista pienessä määrin. Lihaa tuotetaan kuitenkin niin paljon, että tuotantoeläinten ruokkimista varten kasvatetaan intensiivisesti niin nurmea kuin viljaakin - lisäksi soijaa tuodaan eläinrehuksi ulkomailta huomattavia määriä.

Ruokahävikistä aiheutuu myös huomattavaa ilmastohaittaa. Suomen kotitalouksissa syntyvä syömäkelpoinen ruokajäte vastaa 100 000 auton kasvihuonepäästöjä. Lue vinkit ruokahävikin välttelyyn täältä.

Lue lisää aiheesta:

Yle: Pitääkö liha poistaa lautaselta? 6.3.2016

Riitta Savikko, Sari Himanen, Karoliina Rimhanen, Hanna Mäkinen, Luonnonvarakeskus. Ruoan ilmastovaikutukset.

Ympäristö lautasella. Martat.

Suomalaisen vaikuttavimmat ilmastoteot. WWF. 2012.

 Takaisin