Mikä monimuotoisuus?

Maapallo tarvitsee hyvinvoivia ja monipuolisia luonnonympäristöjä, joissa elää runsas kasvi- ja eläinlajien kirjo. Se on kaiken elämän edellytys. 

Suurimpia luonnon monimuotoisuuden uhkia on elinympäristöjen häviäminen, joka usein johtuu maatalouden levittäytymisestä. Kun peltojen tieltä raivataan sademetsiä ja muita monimuotoisia elinympäristöjä, luonto köyhtyy, eroosio lisääntyy ja lajeja uhkaa sukupuutto.

Miten maatalous uhkaa luonnon monimuotoisuutta?

Mitkä lajit ja luontotyypit ovat uhanalaisia?

 Takaisin