Maapallon väestö kuluttaa yhä enemmän lihaa

©Richard Stonehouse / WWF-Canon

Lihakarjan rehun tuottamiseen tarvitaan valtavat määrät peltoalaa ja vettä. Lisäksi lihantuotanto aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, vesistöjen pilaantumista ja luonnon monimuotoisuuden hupenemista.

 Takaisin