© The Artist
Uppdaterad

Gör en testamentdonation åt naturen och
livet går vidare

Låt ditt arv växa enligt dina värderingar. Genom en testamentsdonation till WWF:s naturskyddsarbete kan du uttrycka din vilja att skydda natur och liv även efter ditt eget liv.

WWF är en pålitlig och ansvarsfull organisation, vars medelsanvändning är transparent och i enlighet med donatorns vilja. Som ett allmännyttigt samfund behöver WWF inte betala skatt på testamentsdonationerna, och medlen används i sin helhet för naturens väl.

WWF Finlands strategi (på finska): wwf.fi/strategia
Nyaste årsberättelsen (på finska): wwf.fi/vuosikertomus
Information på finska: wwf.fi/testamentti

Jag beställer anvisningar för att uppgöra testamente

”Med mitt testamente vill jag säkerställa att en sak som jag uppskattar lever vidare för kommande generationer.”
Kvinna 50 år

Naturen behöver dig

Du kan rikta din testamentsdonation antingen allmänt till vårt mångsidiga och långsiktiga arbete, eller till något av WWF:s skyddsobjekt, såsom skydd av Östersjön. Kom ihåg, att ingen testamentsdonation är för liten, och donationen kan även utgöras av en del av din egendom och annat än pengar. Det är viktigt att du använder stiftelsens rätta namn när du gör upp ditt testamente: Världsnaturfonden – World Wide Fund For Nature – Finlands fond.

Behöver du hjälp?
När du vill försäkra dig om att testamentet till WWF är giltigt, erbjuder vi juristhjälp för upprättande av testamentet. Om du vill diskutera din donation, vårt arbete eller fråga om råd hjälper Liisa Rohweder dig gärna, tfn 040 840 7461, e-post: liisa.rohweder@wwf.fi


Genom att fylla i nedanstående formulär kan du beställa material för att göra ett testamente. Per e-post kan du beställa testamentmodeller som du kan fylla dina egna uppgifter i samt instruktioner för upprättande av ett testamente. Per post kan du beställa vår broschyr, testamentmodeller samt instruktioner för att upprätta ett testament.

Materialbeställning och/eller kontaktbegärn

 

Vi är medlem i Vala, Vastuullinen Lahjoittaminen ry (Ansvarsfull donering), genom Kampanjen för det goda testamentet – Hyvä Testamentti.

Dela den här sidan: