© Meeri Koutaniemi / WWF

Meeri Koutaniemi: Ögonvittnen

WWF Finlands och Meeri Koutaniemis fotoutställning Ögonvittnen – Berättelser om möten mellan människa och natur i östra Himalaya berättar om Bhutan, där en del av människorna bor i en nationalpark omgivna av vilda djur. Människorna på bilderna berättar om samexistens som omfattar värdefulla naturupplevelser, men även konflikter.

Sangay Penjor Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

”Här finns gott om vilddjur: björnar, älgar och fåglar. Jag har också sett tassavtryck och klösspår av tigrar”, berättar skogvaktaren Sangay Penjor.


Penjor arbetar i en nationalpark i Bhutan, östra Himalaya. I Bhutan lever människorna sida vid sida med vilddjur och det dagliga livet tillsammans skapar möten och konflikter. Tillsammans med Bhutans befolkning utvecklar WWF sätt att förebygga problem som uppstår mellan människor och vilda djur, till exempel med hjälp av fonder för rovdjursskade-ersättning. Samtidigt motarbetar vi tillsammans tjuvjakt på områdets utrotningshotade arter.

Kesang Tenzin Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

”Jag har sett många fällor gillrade av tjuvjägare. speciellt år 2012 var det mycket tjuvjakt på myskhjort, tiger och snöleopard. Sedan dess har tjuvjakten minskat, för tack vare ökat understöd av WWF har det varit möjligt att öka på patrullering och övervakning", berättar skogsvakt Kesang Tenzin.
Fotograf Meeri Koutaniemi fotograferade Tenzin i nationalparken Wangchuk Centennial Park i Bhutan. Mängd och förekomst av utrotningshotade arter i östra Himalaya studeras i parken. Med hjälp av forskningen kan skyddsåtgärderna preciseras allt effektivare.

Ratna Bdr. Mongar Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

”Jag har sett en snöleopard i naturligt tillstånd, högt uppe i bergen en vår. Vi blev båda rädda. Jag tror den spanade på ett byte, för den var helt orörlig. Den var borta i ett ögonblick. Jag såg den inte mer", säger skogsvakten Ratna Bdr. Mongar.

Skogsvakten Mongar berättar också, att miljön och väderförhållandena har förändrats i Himalaya. Bland annat har trädgränsen stigit, vilket minskar på den kraftigt utrotningshotade snöleopardens levnadsområde. WWF Finland utvecklar i samarbete med WWF Bhutan sätt att anpassa sig till klimatförändringen och erbjuder hållbara näringar, så att områdets mångfald i naturen skulle behållas och människornas välmående tryggas.

Thinley Dorji Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

”Jag tycker om mitt arbete. Som bäst är det, när jag hör skogvaktarnas historier från fältet och får delta i patrulleringen”, berättar Thinley Dorji, som arbetar på Wangchuk Centennial Park –nationalparkens skyddscentrum, som understöds av WWF Finland.


Nationalparkernas mål är att bevara mångfalden i den avskärmade naturen i Bhutan, som sakteligen öppnas för turism. WWF utvecklar turismen tillsammans med Bhutans myndigheter så att landets sevärdheter kan upplevas på ett ekologiskt hållbart sätt.

Naiset sateessa Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

I byn Bumthang i östra Himalaya väntar kvinnor på att det ska sluta regna. Kvinnorna som fotograferats av Meeri Koutaniemi deltog i en buddhistisk fest, där munkarna iklädde sig vilddjursmasker. Festen ska påminna människorna om hur viktiga alla livsformer är.


I buddhistiska Bhutan har invånarna ett respektfullt förhållande till naturen, men även i Bhutan växer trycket att utnyttja naturresurserna. WWF erbjuder alternativa näringar, för att minska på det ohållbara bruket av naturresurser och öka välfärden.

Vanha mies Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

En del av invånarna i Bhutan i östra Himalaya bor i en nationalpark omgivna av vilda djur. En av dessa, här fotograferad av Meeri Koutaniemi, är en ålderdomlig man bosatt i byn Nasiphel, som försörjer sig på jordbruk. Jordbrukarna berättar att klimatförändringen redan syns i vardagen i Bhutan. Området har varit med om oförutsägbara väderfenomen som hällregn och hagelskurar som förstör skörden och ökar på mängden skadedjur.

I Himalaya söker WWF anpassningssätt till klimatförändringen till exempel genom att installera väderstationer i nationalparkerna. Vårt mål är att trygga naturens mångfald och därigenom välfärden i Bhutan.

Världen bakom bilderna

I Bhutan i östra Himalaya, avskilt från resten av världen, bor ett unikt folk. Nedan kan du se Meeri Koutaniemis bilder av den bhutanska kulturen och vårt arbete i Bhutan.

Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

Cirka 70 procent av Bhutans areal består av skog. Skogarna är livsviktiga eftersom de upprätthåller strömmarna i de floder vars källor finns på de snötäckta bergstopparna i Himalaya och som tryggar tillgången på sötvatten för både invånarna i Bhutan och i grannländerna. WWF hjälper invånarna i Bhutan att skydda skogarna så att alla ska ha tillgång till rent vatten, även i framtiden.

Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

I byn Nasiphel förbereds en bröllopsceremoni på traditionellt sätt. Bhutan är isolerat jämfört med många andra länder och befolkningsökningen orsakar inte likadana hot för naturen som i jordens befolkningscenter. Trots detta ökar trycket på att utnyttja Bhutans naturresurser, såsom skogarna. Vi stödjer uppkomsten av hållbara näringar i Bhutan, såsom ekoturism, för att den ekonomiska tillväxten inte ska äventyra landets unika och mångsidiga natur.

Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

Kvinnorna tillreder mat av bönor till turister med heminkvartering i byn Nasiphel. Vi utvecklar ekoturismen i Bhutan genom att erbjuda stöd till lokalbefolkningen om de vill starta heminkvartering. Familjerna blir allt ivrigare att skydda områdets unika natur när bevarandet av naturen garanterar inkomster och välfärd för hela samhället.

Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

Insikten om att en livskraftig miljö erbjuder en grund för såväl människorna som alla livsformer utgör en central del av den bhutanska regeringspolitiken. Bhutan har skapat ett index för bruttonationallycklighet som beskriver hur lyckliga invånarna känner sig och detta index mäts regelbundet. I detta index utgörs de centrala faktorerna såväl av miljöskydd som av hållbar utveckling, med vilket man kan säkerställa goda levnadsmöjligheter även för kommande generationer.

Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

Jordbrukaren Chimmi, 27 år, bor i byn Kitzom tillsammans med sin man och sina två barn. Chimmi odlar främst potatis och på sin fritid dansar hon i byns dansgrupp. ”Dansen gör mig lycklig.”

Bhutan är isolerat jämfört med många andra länder men under de senaste åren har man börjat öppna gränserna för turister. Bhutans öppnade gränser och den ökande konsumtionen måste utvecklas på ett ekologiskt hållbart sätt för att även Chimmis barnbarn ska få uppleva den unika naturen.

Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

Vi stödjer grundskolan i Sephu i Bhutan. Skolan har ett nära samarbete med skogvaktarna som är placerade i skolans omedelbara närhet. Av dem lär sig barnen om naturen och de vilda djuren. Att sprida information och förståelse är effektiva metoder att skydda de utrotningshotade arterna i Bhutan, såsom tiger och snöleopard.

Kencho Wengmo Kitzom eco camp Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

”Jag blev attackerad av en svartbjörn när jag vallade boskap i skogen. Björnens klor träffade mitt öga. Ögongloben kom ut från ögonhålan. Jag hade inget annat val än att trycka tillbaka den. Ögat har behandlats och nu kan jag se igen. Attacken gjorde mig rädd för björnar, men jag känner ingen avsky för dem. Jag respekterar naturen och skull inte kunna tänka mig att döda vilda djur”, berättar jordbrukaren Kencho Wengmo.

En del av Bhutans invånare bor i nationalparker och WWF utvecklar tillsammans med dem olika sätt för att leva omgivna av vilda djur. Byborna kan till exempel gå med i en rovdjursfond, från vilken man betalar ersättningar för husdjur som har fallit offer för rovdjur.

Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

Banden till naturen skapas redan i barndomen. I Bhutan lär sig barnen i grundskolan ta ansvar för sin omgivning och miljöfostran är även ett läroämne. Till exempel pojken som leker på gården vid grundskolan i Wangdicholing deltar i skräpinsamlingen i sin by för vilket skolan får pengar. Samtidigt ligger inte skräpet kvar för att sedan spridas ut i omgivningen av djuren och hygienen på bostadsområdet förbättras.

Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

”Jag är orolig över de stora väderförändringarna. Tidigare var vädret detsamma från år till år, nu har det blivit oförutsägbart. Jag är också orolig över de små snömängderna. Om vi inte får snö torkar vår vattenreserv ut”, berättar jordbrukaren Dorji tempa, 70 år, som bor i byn Nasiphel.

Vi stödjer jordbrukare i Bhutan med hjälp av utrikesministeriets utvecklingssamarbetsanslag. Uppe på bergen har man bland annat monterat väderstationer med vilka man kan göra bättre väderprognoser än tidigare. Dessutom har man utvecklat alternativa näringsgrenar för jordbrukarna, såsom heminkvartering för turister. Tempa får sin inkomst genom att inkvartera turister.

Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

”Jag är född och jag har växt upp i det här området. Jag har sett hur ofantligt mycket regnen och temperaturerna har förändrats. De extrema väderleksförhållandena har ökat: När det regnar sker det i form av störtregn och när det är torrt är det verkligen torrt. Somrarna är mycket varmare än tidigare. Eftersom vädret har förändrats kan vi odla några nya odlingsväxter, såsom potatis, chili och ris. Jag vet inte hur vädret ännu kommer att förändras och hur detta kommer att påverka oss”, säger Pema, 60 år, bosatt i byn Kitzom.

Meeri Koutaniemi / WWF
© Meeri Koutaniemi / WWF

”Naturen är det viktigaste av allt, eftersom hela vårt näringsliv och vår överlevnad är beroende av den”, sammanfattar Namja Dema, 70 år, bosatt i byn Kitzom.

WWF Finland är partnerorganisation till Finlands utrikesministerium. Vårt utvecklingssamarbete i Bhutan genomförs med stöd av utrikesministeriet och med donationer av privatpersoner.

Dela den här sidan: