Itämeren ympäristöystävällisin viljelijä © Joonas Fritze / WWF
Uppdaterad

WWF letar efter Årets Östersjöbonde

Syftet med priset är att öka kunskapen om miljövänligare odling och ge ett erkännande till jordbruksproducenter som är föregångare vad gäller användningen av metoder som minskar övergödningen av vattendrag. I tävlingen utses nationella vinnare i varje land som gränsar mot Östersjön, och bland dem en vinnare för hela området.

Vinnarna av den nationella tävlingen får ett diplom, en gratis resa till konferensen där hela tävlingens vinnare offentliggörs samt en utmärkelse på 1 000 euro. Hela tävlingens vinnare får ett pris på 10 000 euro.

Den nationella vinnaren 2019 är vald!

I år vann Tage och Ulla Eriksson på Hammarudda gård på Åland den nationella andelen av tävlingen. WWF prisade Hammarudda gård särskilt för deras vattenskyddsåtgärder, men också för innovativt användande av näringsämnen från Östersjön och främjande av naturens mångfald.

Läs mer om vinnarna

Vinnarna kommer att representera Finland i finalen i den internationella tävlingen i Polen under hösten.

 

Utmärkelse för föregångare vad gäller Östersjönvänligt lantbruk

WWF har belönat Östersjöns miljövänligaste lantbrukare sedan 2009.

Bekanta dig med fjolårets vinnare

Med hjälp av tävlingen vill man inspirera lantbrukare att övergå till odlingsmetoder, som med tanke på Östersjön är gynnsammare, genom att presentera konkreta exempel på bästa praxis. Samtidigt försöker man öka regionalt samarbete mellan Östersjöstaterna så att god praxis får spridning.

Östersjön är ett av de mest förorenade och känsliga haven i världen. Det största hotet utgörs bland annat av näringsämnen från jordbruket. Därför har åtgärder som är bundna till jordbruket en nyckelposition i förbättringen av Östersjöns tillstånd.

 

Huvudvinsten till Finland två gånger

Finländska lantbruk har vunnit den internationella tävlingen två gånger. Den allra första tävlingen som arrangerades 2009 vanns av gården Vapola i Nystad. År 2015 gick vinsten till Knehtilä gård i Hyvinge som drivs av Markus Eerola och Minna Sakki-Eerola. Med skyddszoner och avancerad teknologi har de lyckats förebygga att näringsämnen sköljs ut i vattendragen.

”Lantbrukarna har i tävlingen en lysande chans att lyfta fram egna handlingssätt som är gynnsamma för miljön. Det bästa med priset är nya nätverk och dialoger som gjort det möjligt för oss att utveckla vår verksamhet så att det kan bli använt även på bredare front”, berättar Markus Eerola.

Läs mer:

Internationella sidor

Dela den här sidan: