Personal

Natur- och miljöskydd samt tillhörande främjande av hållbar utveckling är WWFs kärnverksamhet. WWFs personal arbetar varje dag för att vi ska kunna lämna en livsduglig planet i arv till våra barn. På den här sidan finns personalens kontaktuppgifter.

WWF Finland

Tel: +358 (0)9 7740 100
E-post:

Donationskonto:
FI41 1572 3000 0111 89
BIC (Swift) NDEAFIHH

Kundservice

Öppetider: Mån-fre kl 9-16
Tel: +358 40 192 3112
E-post:
FO-nummer: 0215186-5

Ledning

Liisa Rohweder © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Liisa Rohweder

Generalsekreterare

tel. +358 40 840 7461

Jari Luukkonen

Naturskyddschef

tel. +358 40 585 0020

Evelin Blum © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Evelin Blum

Assistent

tel. +358 40 840 7461

tel. +358 (0)9 7740 1075

Finsk Natur

I programmet Finsk natur arbetar man för såväl finska skogar, hotade arter som vårdbiotoper.

Petteri Tolvanen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Petteri Tolvanen

Programschef

tel. +358 400 168 939

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Panu Kunttu

Skogsexpert

tel. +358 50 305 5086

Teemu Niinimäki © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Teemu Niinimäki

Naturskyddsexpert

tel. +358 50 524 3206

Antti Lappo © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Antti Lappo

Fältansvarig

tel. +358 400 204 544

tel. +358 (0)9 7740 1044

Östersjön

WWF arbetar för att skydda haven såväl vid förhandlingsbord som på gräsrotsnivå. I Finland fokuserar vi på att skydda Östersjön.

Sampsa Vilhunen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Sampsa Vilhunen

Chef för havsprogrammet

tel. +358 40 550 3854

Matti Ovaska © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Matti Ovaska

Naturskyddsexpert

tel. +358 40 727 3149

© Aki-Pekka Sinikoski /WWF

Elina Erkkilä

Naturskyddsexpert

tel. +358 50 522 4540

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Manu Vihtonen

Naturskyddexpert

tel. +358 40 505 0620

Teemu Niinimäki © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Teemu Niinimäki

Naturskyddsexpert

tel. +358 50 524 3206

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Jenny Jyrkänkallio-Mikkola

Naturskyddexpert

tel. +358 40 500 6968

© Aki-Pekka Sinikoski /WWF

Vanessa Ryan (på moderskapsledighet)

Havsexpert

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Anna Soirinsuo

Havsexpert

tel. +358 50 322 6728

Internationell utveckling

WWF Finland har pågående fältprojekt på Borneo, i Nepal, Tanzania och Bhutan. Förutom naturskydd är målet i alla projekt att utveckla hållbara näringar för lokalbefolkningen.

Anne Tarvainen 2 © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Anne Tarvainen

Programchef

tel. +358 40 756 8326

Tanja Pirinen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Tanja Pirinen

Naturskyddsexpert

tel. +358 40 840 0058

Aleksi Heiskanen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Aleksi Heiskanen

Expert, utvecklingssamarbete

tel. +358 40 574 1440

Maija Kaukonen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Maija Kaukonen

Expert, naturskydd och utvecklingssamarbete

tel. +358 45 674 1423

Ekologiskt fotavtryck

Programmet för ekologiskt fotavtryck arbetar för hållbar utveckling och produktion och med klimat- och energifrågor.

Jussi Nikula © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Jussi Nikula

Programchef

tel. +358 40 595 9002

Kaarina Kolle © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Kaarina Kolle

Klimatansvarig

tel. +358 50 591 3072

Annukka Valkeapää © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Annukka Valkeapää

Naturskyddsexpert

tel. +358 40 551 5601

Stella Höynälänmaa © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Stella Höynälänmaa

Naturskyddsexpert

tel. +358 40 507 3123

© Joonas Fritze / WWF

Kata Kreft-Burman

Projektkoordinator, EU LIFE EconomisE

tel. +358 50 520 8918

Leena Oiva © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Leena Oiva

Utväcklingschef, EU LIFE EconomisE

tel. +358 40 539 8338

Miljöutbildning

WWF utmanar barn och unga att bekanta sig med sin miljö och handla aktivt för dess välfärd.

© Aki-Pekka Sinikoski /WWF

Hanna Seimola

Programchef

tel. +358 50 522 5472

Essi Aarnio-Linnanvuori © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Essi Aarnio-Linnanvuori

Expert, miljöutbildning

tel. +358 50 511 4397

Sanna Koskinen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Sanna Koskinen

Expert, miljöutbildning

tel. +358 50 5165 404

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen betjänar massmedia och övriga samarbetspartner. Letar du efter ett lämpligt intervjuobjekt eller material? Ta kontakt!
Anne Brax © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Anne Brax

Kommunikationschef

tel. +358 50 367 1888

Kaisa Ryynänen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Kaisa Ryynänen

Kommunikationsexpert

tel. +358 50 345 5307

Joonas Fritze © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Joonas Fritze

Kommunikationsexpert

tel. +358 40 840 8500

Katja Rönkkö © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Katja Rönkkö

Kommunikationsexpert

tel. +358 40 7230 208

Mira Hannuksela © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Mira Hannuksela

Kommunikationsexpert

tel. +358 40 592 6532

Justus Hyvärinen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Justus Hyvärinen

Digital Innovation Manager

tel. +358 40 570 7963

Mari Paavoseppä © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Mari Paavoseppä

Kommunikationsexpert

tel. 050 3451972

Antti Haavisto © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Antti Haavisto

Kommunikationsexpert

tel. +358 40 845 6842

Företagssamarbete & Green Office

Vill ditt företag samarbeta med WWF? Ta kontakt så kan vi diskutera olika möjligheter.

Kati Malmelin © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Kati Malmelin

Direktör

tel. +358 40 500 5485

Maiju Sirviö © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Maiju Sirviö

Partnership Manager

tel. +358 50 307 3363

Leena Oiva © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Leena Oiva

Utväcklingschef

tel. +358 40 539 8338

Helka Julkunen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Helka Julkunen

Green Office Chef

tel. +358 40 531 0555

Mikko Kuiri © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Mikko Kuiri

Green Office expert

tel. +358 40 559 1751

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Anniina Virta-Toikka

Green Office expert

tel. +358 40 722 2823

Mira Hannuksela © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Mira Hannuksela

Kommunikationsplanerare

tel. +358 40 592 6532

Privat medelanskaffning

Utan privata stödgivare kan WWF inte fungera. Tillsammans uppnår vi strålande resultat för naturens bästa. Kom med!

Tarja Hakala © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Tarja Hakala

Direktör

tel. +358 500 419 679

Marita Koskinen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Marita Koskinen

Projektledare

tel. +358 50 305 5714

Päivi Larikko © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Päivi Larikko

Marknadsföringsplanerare

tel. +358 40 728 7374

Pilvi Pulma © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Pilvi Pulma

Marknadsföringsassistent

tel. +358 (0)9 7740 1054

Alexandra Antell © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Alexandra Antell

Art director (AD)

tel. +358 40 515 8282

Terhi Liuhto © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Terhi Liuhto

Digital innehållsproducent

tel. +358 40 589 2890

Sanna Björkman © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Sanna Björkman

CRM-specialist

tel. +358 50 597 0287

© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Lauri Levola

Digital marknadsföringsplanerare

tel. 046 851 0652

Ekonomi och administration

Nedan finns kontaktuppgifter till WWF:s ekonomiavdelning.

Kuva puuttuu © WWF

Susanna Vuorela

Direktör

tel. +358 50 301 7553

tel. +358 9 7740 1058

Kuva puuttuu © WWF

Soili Mikkola

Kalkyleringschef

tel. +358 (0)9 7740 1047

Evelin Blum © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Evelin Blum

Assistent

tel. +358 (0)9 7740 1075

Lauri Kattainen © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Lauri Kattainen

Assistent

tel. +358 50 366 8519

Outi Ober © Aki-Pekka Sinikoski / WWF

Outi Ober

Assistent

tel. +358 50 344 2577