©  Wild Wonders of Europe /Staffan Widstrand / WWF
Uppdaterad

Vad vi gör

WWF Finland grundades 1972. Vi fungerar som en självständig del i det internationella WWF-nätverket.

WWF arbetar för att skydda utrotningshotade arter och levnadsmiljöer i Finland och dess närområden. WWF skyddar bland annat saimenvikaren, östersjövikaren, havsörnar och fjällgäss. Vi skyddar också finländska vårdbiotoper och främjar mångfalden i skogar samt en ekonomiskt och socialt hållbar skogsnäring.

WWF skyddar Östersjön och insjövatten i Finland genom att förebygga övergödning, förbättra oljebekämpningsberedskapen samt genom att främja sjösäkerheten och ett hållbart fiske. Politisk påverkan och expertarbete är vid sidan av det konkreta fältarbetet en betydande del av WWF:s skyddsarbete för Östersjön.

Vi arbetar för att minska miljökonsekvenserna av människans verksamhet, dvs. det ekologiska fotavtrycket. I arbetet ingår att främja hållbar konsumtion och produktion, att bromsa in klimatförändringen samt att minska vattenförbrukningen och dess miljökonsekvenser.

WWF Finland arbetar för att skydda naturen i u-länder i Asien och Afrika. Målet för arbetet är att skydda skogarna och arterna i dem samt att förbättra levnadsvillkoren för lokalbefolkningen.

WWF Finlands egna projekt är alla delar i WWF:s internationella stora projekt, i vilka många WWF-byråer deltar. WWF Finlands projekt genomförs i samarbete med lokala WWF-byråer.

Miljöfostran och kommunikation

Det är viktigt att berätta om utmaningar, lösningar och resultat i naturskydd till många instanser:

vanliga människor, företag och politiska beslutsfattare. Genom att kommunicera kan man påverka människors attityder och handlingssätt.

Genom kommunikation och kampanjer når WWF ett stort antal finländare direkt och via massmedia.

Utöver detta publicerar WWF olika slags guider, broschyrer och rapporter, bland annat konsumentens fiskguide som blivit mycket populär.

Naturskydd är också arbete med barn och unga. Med miljöfostran lär man nya generationer att älska och respektera naturen och att förstå att människan inte klarar sig utan den.

Företagssamarbete och privat medelinsamling

WWF arbetar tillsammans med företag för att förbättra deras miljöansvar. Genom samarbete kan man främja WWF Finlands skyddsmål, påverka det ekologiska fotavtrycket av företagens verksamhet och engagera företag i att främja miljöskydd.

WWF:s arbete vore dock inte möjligt utan stöd från privatpersoner. Finländarnas stöd ger WWF förutom en betydande del av verksamhetens finansiering också ett mandat att påverka miljöfrågor på samhällsnivå.

Dela den här sidan: