kosteikko © Ari Heinilä
Uppdaterad

Projektet Vattenskydd 4K tar sig an näringsläckaget

Övergödning är ett av Östersjöns största problem. Inom vårt pilotprojekt arbetar vi för att minska näringsbelastningen som jord- och skogsbruket orsakar i Östersjön vid Ingå, Ingarskila och Sjundeå åars avrinningsområden. Vi uppmuntrar alla vattenskyddsintresserade markägare i det här området att delta.

Dela den här sidan: