Uppdaterad

Hur WWF skyddar dina uppgifter

Hej,

jag är ekonomi- och administrationsdirektör Susanna Vuorela. Trevligt att du är intresserad av WWF.

För att kunna betjäna dig så väl som möjligt har vi samlat in några uppgifter om dig. I våra tjänster ingår bland annat att skicka dig aktuell miljöinformation i form av våra nyhetsbrev – och om du är fadder även våra fadderbrev – samt information om olika utbildningar och tillställningar.

Dina uppgifter behandlas i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning som trädde i kraft i maj 2018. Detta betyder att när vi behandlar dina uppgifter försöker vi alltid se till att det finns en saklig grund för behandlingen och att behandlingen är nödvändig med tanke på ovan beskrivna ändamål. Därmed behandlar vi inte dina personuppgifter i en större omfattning än vad som är nödvändigt för varje ändamål. Även vid behandlingen av personuppgifter följer vi strikt de skyldigheter till noggrannhet och skydd som anges i lag samt god informationshanteringssed. Hos oss är dina uppgifter i tryggt förvar.

Nedan har vi samlat dataskyddsbeskrivningarna för de personuppgifter vi behandlar. Däri beskriver vi så öppet och transparent som möjligt hur och varför vi behandlar dina uppgifter, vem som behandlar dem och var vi har fått uppgifterna ifrån. Läs igenom beskrivningarna i lugn och ro och kontakta oss om du har några frågor.

Med vänlig hälsning
Susanna

Kontaktuppgifter
Världsnaturfonden, Finlandsstiftelse sr
Fågelviksgatan 10
00500 Helsingfors

Susanna Vuorela
Ekonomi- och administrationsdirektör
tietosuoja@wwf.fi

Dataskyddsbeskrivningar

Dela den här sidan: