Romanian myrkkyvuoto osoitti: WWF:n varoitukset kaikuneet kuuroille korville

Romaniasta Tonavaan saakka edennyt syanidivuoto osoitti, että WWF:n varoitukset kaivosaltaiden vaarallisuudesta ovat kaikuneet kuuroille korville. WWF teki vuosi sitten toimenpidelistan Euroopan komissiolle kiireellisistä kohteista, mutta riittäviin toimiin ei ole ryhdytty.

Tammikuun 30. päivänä Luoteis-Romanian Baia Maren kaivoskaupungissa murtui kaivosallas ja syanidia ja muita vaarallisia aineita valui Lapus – , Szamos- ja Tisza- jokia pitkin Tonavaan. Myrkkyjen saastuttamat jokialueet ovat nyt ekologisesti kuolleita ja myös juomavesi on paikoittain saastunut.

Kaivokset ovat Euroopassa suuri uhka makean veden ekosysteemeille. Kaksi vuotta sitten sattui vastaava onnettomuus Guadiamar-joella Espanjassa, jonka seurauksena Donanan kosteikkoalueelle Etelä-Espanjassa koitui 100 miljoonan euron vahingot kun yli 50 000 000 kuutiota myrkkylietettä pääsi kaivosaltaasta ympäristöön.

Huhtikuussa 1999 WWF julkisti raportin EU-maiden myrkkyjen varastoinnista “Toxic waste storage in EU countries”. Siinä osoitettiin, että myrkkyaltaiden sijainnista ja niiden riskeistä on saatavissa vain vähän tietoa. Kaivostoimintaa valvotaan tuskin lainkaan ja lait eivät suojaa kosteikkoja ja muita makean veden alueita.

WWF vaati EU:n komissiota laatimaan kattavan listan myrkkyaltaista mukaan lukien maat, jotka ovat pyrkimässä EU:n jäseniksi. Tämän jälkeen olisi ryhdyttävä riskikohteiden kunnostukseen ja kehittämään turvallisempia keinoja kaivosjätteen käsittelyyn. Lisäksi tarvitaan uusia EU-lakeja siitä, kuinka vahingot korvataan ja näiden lakien noudattamista on vaadittava myös EU:iin liittymässä olevilta mailta.

“Kaksi vuotta on nyt kulunut Donanan katastrofista ja Euroopan komissio ei ole vieläkään ryhtynyt tutkimaan myrkkyaltaita. Sen sijaan komissio puhuu vain vapaaehtoisista sopimuksista kaivosteollisuuden kanssa. Ei ollut kuin ajan kysymys, milloin Tiszan kaltainen myrkkyvuoto tapahtuisi ja siksi onkin aiheellista kysyä, missä seuraava onnettomuus tapahtuu?”, WWF:n makean veden ohjelmasta vastaava Jane Madgwick sanoo.

WWF-raportti ja lisätietoa myrkkykatastrofeista Internetistä www.panda.org/europe/freshwater