Ensimmäinen FSC-met­sä­ser­ti­fi­kaat­ti voimaan Venäjällä

Venäjällä on myönnetty maan historian ensimmäinen FSC-sertifikaatti (Forest Stewardship Council) 27.4.2000 Altaissa Keski-Siperiassa sijaitsevalle Kozhinsky Leskhozin metsäalueelle. Alue on 32 800 hehtaarin suuruinen, ja sieltä korjattu puu myydään pääosin isobritannialaisen Pricebatch Ltd:n kautta. Suurin Pricebatchin asiakas on The Body Shop, joka lisää ostojaan sertifioidulta alueelta.

Metsäekologien mukaan Altain Tasavallan vanhojen metsien osuus on suurin koko maailmassa. Kansainvälinen WWF on luokitellut Altai-Sayanin alueen osaksi ns. Global 200 –verkostoa, johon kuuluu runsaat 200 maailmanlaajuisesti tärkeintä luontokokonaisuutta. Alueella elää mm. uhanalaisia lumileopardeja ja Altain Urgalilampaita. Vanhimmat männyt ovat tällä alueella 700 vuoden ikäisiä. Metsien FSC–sertifioinnilla parannetaan lajien elinolosuhteita ohjaamalla metsätaloutta ekologisesti kestävään suuntaan.

“Otimme ihastuneina vastaan tämän tiedon. Suurella työmäärällä ja korkean sitoutumisen avulla saimme FSC–sertifikaatin toteutumaan Venäjällä ensimmäistä kertaa”, totesi The Body Shop International plc:n perustaja ja varapuheenjohtaja Anita Roddick. “Olemme ylpeitä siitä, että olemme olleet tukemassa hanketta, ja että voimme myydä kumppanimme tuotteita ympäri maailman. Tämä on loistoesimerkki vastuullisen kaupan toimintakyvystä.”

Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen kertoo Venäjän Ympäristöllisesti Vastuuntuntoisten Puuntuottajien yhdistyksen hakevan FSC:n jäsenyyttä WWF:n kansainvälisessä Forest and Trade -verkostossa. “Altain esimerkki rohkaisee muuta Venäjän metsätaloutta ja metsänomistajia tekemään aloitteita samaan suuntaan. Venäjän taloudellisessa ja sosiaalisessa tilanteessa luonnonvarojen kestävä käyttö on uuden ajattelun tulosta. Venäjä pystyy todennäköisesti parantamaan asemiaan markkinoilla, jos se toimii ainoan kansainvälisesti uskottavan metsäsertifioinnin kriteerien mukaisesti. Samalla sertifioitujen tuotteiden kysynnän kasvu osoittaa, että ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä metsien hoito ei estä talouskäyttöä, vaan päinvastoin turvaa senkin etuja pitkällä tähtäimellä”, Tanninen sanoo.

FSC-sertifikaatti on todiste ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä metsänhoidon tasosta. FSC-sertifioituja metsiä on maailmanlaajuisesti noin 18 miljoonaa hehtaaria. Länsieurooppalaisilla markkinoilla FSC–sertifioitujen tuotteiden osuus on nousussa. Isossa-Britanniassa sen markkinaosuus puutavaran kohdalla on jo 20 %. Pääosa sertifioidusta metsästä on pohjoisissa teollisuusmaissa, mutta kansalliset FSC-hankkeet etenevät nyt myös entisessä Itä-Euroopassa ja kehitysmaissa.

Lisätietoja:

WWF, pääsihteeri Timo Tanninen puh. (09) 7740 0100,
GSM 040 574 9266