WWF:n tal­koo­lei­ril­lä hoidetaan Saa­ris­to­me­ren leh­des­niit­ty­jä

WWF talkooleiriläiset kunnostavat kansallismaisemaa Saaristomeren kansallispuistossa Nauvossa. Luonnonhoitotöitä tehdään Boskärin saarella, joka aikoinaan on ollut saaristolaisten laidunmaana. Töitä tehdään myös lähisaaressa Berghamnissa. Talkooleiri alkoi lauantaina ja päättyy sunnuntaina 22.7. Sen järjestävät Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut ja WWF.

Boskärin talkoissa niitetään, haravoidaan, poistetaan katajia, kuljetetaan heinää ja sään salliessa poltetaan risurovioita. Lisäksi leiriläiset hoitavat harvinaisia lehdesniittyjä perinteisellä tavalla, lehdestämällä ja tekemällä kerppuja. Boskärin pääniityn kunnostaminen aloitettiin 20 vuotta sitten ja työ sillä on lähes valmis. Nyt jatketaan pari vuotta sitten aloitettua uuden niityn raivaamista. Kansallispuiston pääsaaressa Berghamnissa poistetaan katajia ja ruusuja sekä niitetään.

Tavoitteena on palauttaa saarten luonto laiduntilaan ja samalla luoda elinmahdollisuuksia lukuisille perinnemaisemien uhanalaisille lajeille. Ilman hoitoa 1950- ja 60-luvuilla saaristolaisten runsaan poismuuttamisen takia laidunkäytöstä pois jääneet niityt kasvaisivat umpeen. Ihmisvoimin tehdyn perusraivauksen jälkeen Metsähallitus on järjestänyt saaristolaitumille laiduneläimiksi lampaita ja lehmiä.

Niityt ovat syntyneet vuosisatojen aikana perinteisen suomalaisen maatalouden myötä ja niillä viihtyy erittäin runsas kasvi- ja eläinlajisto. Maatalouden tuotantotapojen muututtua perinneympäristöt ovat vaarassa hävitä. Moni perinneympäristö on jäänyt vaille kasvillisuuden matalana pitävää hoitoa eli laidunnusta ja niittoa. Tänä vuonna valmistuneen uuden uhanalaismietinnön mukaan juuri perinneympäristöjen lajisto on entisestään harvinaistunut. Nyt jo joka kolmas uhanalainen laji on perinneympäristöjen laji. Monet hyönteiset, erityisesti perhoset, pistiäiset ja kovakuoriaiset, ovatkin vaarassa kadota ellei perinneympäristöjä kunnosteta ja hoideta. Eliöiden ja niiden elinympäristöjen suojelun ja kunnostamisen lisäksi WWF:n talkootyöllä pyritään suojelemaan katoavaa kulttuurimaisemaa.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien. Tänä vuonna ovat jäljellä leirit Oulangan kansallispuistossa (29.7. – 6.8.) ja Urho Kekkosen kansallispuistossa (12. – 20.8.). Lisäksi kunnostetaan tikkametsää Luhangassa 15. – 17.9. Leireillä tehdään ruokapalkalla töitä kahdeksasta viiteen. Huippukuntoa ei vaadita, mutta kestävyyttä ja maastokelpoisuutta täytyy leiriläisissä olla. Alaikäraja on 18 vuotta.

Lisätietoja:

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut/leirin johtaja Jukka Sirkiä, puh. 0400 798 301
WWF/tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. 040 592 6532
(22.7. jälkeen tiedottaja Laura Saarilahti, puh. 09 7740 1074)