WWF tut­ki­musa­lus Muikun pur­jeh­duk­ses­ta: Ai­nut­laa­tui­nen Itämeri on muutakin kuin vettä

Tutkimusalus Muikun perjantaina päättyneen purjehduksen tuloksena voitiin itäisen Suomenlahden sisäistä kuormitusta aiheuttaneiden alueiden todeta sijaitsevan lähempänä omaa rannikkoamme kuin Pietaria.

Pietarin jätevesikuormitusta on tarjottu lähes ainoana selityksenä Suomenlahden huonoon tilaan. Kuitenkin yhdistettäessä Muikun elokuussa tekemän purjehduksen tulokset tänään Helsinkiin päättyneen tutkimusretken tuloksiin voidaan todeta, että Pietarin aiheuttama jätevesikuormitus ei ole ainoa syyllinen, vaan meillä on parannettavaa myös omalla rannikollamme. WWF korostaa myös sitä, että Itämeren suojelun piiriin on kuuluttava koko sen ekosysteemi ja lajit. Kansalliset vesiensuojelutoimet ovat siis erittäin tärkeät, WWF muistuttaa hetkellä, jolloin kansallinen Itämeri-ohjelma on työn alla.

WWF korostaa, että Itämeri on muutakin kuin vettä. Sen tilaa arvioitaessa on tarkasteltava kokonaisia ekosysteemeja ja eri lajien tilaa niin vedessä kuin Itämeren rannoillakin. Nyt tehty purjehdus osoitti, että esimerkiksi lähes kaikilla tutkituilla pohjaeläinasemilla pohjaeläinyhteisöt kertoivat karua tarinaa pohjan heikosta tilasta. Hapettomilta, kuolleilta pohjilta pohjaeläimet puuttuivat kokonaan.

Itämeren eliöstön tekee erityisen merkitykselliseksi myös se, että kansainvälinen WWF on viime vuoden lopulla valinnut Itämeren yhdeksi maailman Global 200 -alueeksi. Global 200 –alueet ovat maailmanlaajuisesti tärkeitä luontokokonaisuuksia sademetsistä pohjoisiin havumetsiin ja koralliriutoilta jokialueisiin. Niiden suojeleminen edistää parhaiten maailman luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Itämeremme on arvioitu samaan kastiin kuuluvaksi kuin Austaralian Suuri Valliriutta ja Galapagossaaret. Global 200 –alueita on maailmassa vain 232.

WWF.n tavoitteena Suomen Itämeri-ohjelmalle on se, että saamme palautettua Itämeren ekologisen tilan sellaiseksi, että voimme todeta sekä pohjaeläinyhteisöt että rannan eliöyhteisöt terveiksi ja monilajisiksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitsemme sekä kansallisia ponnistuksia ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi että myös kansainvälistä yhteistyötä. WWF toivoo, että Ruotsi nostaa Itämeren suojelun EU-puheenjohtajakautensa keskeiseksi ympäristökysymykseksi. WWF tervehtii myös ilolla ministeri Hassin terveisiä tämänviikkoiselta Pietarin vierailulta, jolta Hassi raportoi Pietarin jäteveden puhdistamohankkeen nytkähtäneen taas hiukan eteenpäin. Länsimaiden tulisi kuiten-kin lisätä puhdistamon rahoitusta, sillä muutoin puhdistamon käyttöön otto kestää liian kauan. Itämeri on ainutlaatuinen ekosysteemi, jonka arvoa ei voi mitata rahassa, WWF muistuttaa.

Lisätietoja:

WWF, meriasiantuntija Anita Mäkinen, 040 527 1425