WWF:n Panda-palkinto jaetaan toista kertaa

WWF julistaa haettavaksi vuoden 2000 Pandapalkinnon, jonka tarkoituksena on edistää käynnissä tai alkamassa olevia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Palkintoja voidaan antaa yksi tai useampia, summaltaan yhteensä 100.000 markkaa. Hakijana voi olla yksilö, yritys tai yhteisö.

Vuosittainen Pandapalkinto jaetaan WWF:n Heidi Anderssonin nimikkorahaston pääoman tuotoista. Pandapalkinnolla halutaan palkita ja edistää luonnonsuojelun hyväksi tehtyjä tekoja ja aloitteita sekä ennen kaikkea aktiivista toimintaa, joka yhdistää luonnon- ja ympäristönsuojelun tekniseen ja taloudelliseen kehitykseen.

”Toivomme, että WWF:n Pandapalkinto rohkaisee eri tahoja suunnittelemaan ja toteuttamaan joko paikallisesti tai valtakunnallisesti merkittäviä hankkeita luonnon- ja ympäristönsuojelun edistämiseksi”, Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen sanoo.

Pandapalkinto jaettiin viime vuonna ensimmäisen kerran. Viime vuonna sitä haki 40 ehdokasta ja palkinto jaettiin kahdelle eri taholle. Mahnalan ympäristökoulu Hämeenkyrössä palkittiin 60 000 markalla kestävän kehityksen periaatteiden viemisestä sekä koulun opetusohjelmaan että muuhunkin toimintaan. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti Joutsenosta palkittiin 40 000 markalla arvokkaiden perinneympäristöjen ja niiden uhanalaisen lajiston suojelusta.

Pandapalkinnon hakuaika päättyy 6.10.2000. Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan osoitteeseen WWF / Pääsihteeri Timo Tanninen, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Timo Tanninen, puh. (09) 7740 1052 ja [email protected].