SLL ja WWF vastustavat hylkeiden met­säs­tyk­sen lisäämistä

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) suunnitelma harmaahylkeiden metsästysmäärän nostamisesta kahteensataan yksilöön vuodessa Suomen merialueella ja Ahvenanmaan pyyntimäärä sen päälle ylittäisi kestävän metsästyksen tason, sillä manner-Suomen rannikolla laskettu harmaahylkeiden määrä on vain runsas tuhat. Koko Itämerellä voitaisiin ekologisen riskiarvion mukaan turvallisesti metsästää vain 360 harmaahyljettä vuodessa. MMM:n pyyntikaavailut ovat kansainvälisesti outoja, sillä Itämeren suojelukomissio HELCOM ei hyväksy hylkeenmetsästystä muuten kuin tutkimustarkoituksiin, toteavat Suomen suurimmat ympäristöjärjestöt.

Hylkeiden kalastukselle aiheuttamat ongelmat on ympäristöjärjestöjen mielestä ratkaistava muilla keinoin kuin metsästämällä hyljekantoja, jotka eivät viime vuosina tapahtuneesta runsastumisesta huolimatta vieläkään ole niin suuria, että ne kestävät metsästystä.

“Jos kalastukselle aiheutuvat vahingot halutaan poistaa metsästämällä, hyljekantaa joudutaan lahtaamaan todella rankasti”, toteaa WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen. Ruotsi tukee parhaillaan merkittävästi lohenkalastuksen rysäpyydysten uusimista niin, että hyljevahingot vältettäisiin. Ruotsissa ja Ahvenanmaalla maksetaan perinteisesti korvauksia hyljevahingoista. Myös Suomen valtion budjettiin on varattu tänä vuonna tarkoitukseen noin 5-6 miljoonaa markkaa. MMM ei ole kuitenkaan maksanut korvauksia. Ministeriön mukaan EU ei hyväksy niitä, koska se tulkitsee ne kalastuselinkeinon tukemiseksi.

“Korvauksien maksamisen Suomessa pitäisi olla itsestään selvää”, sanoo luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Heikki Simola ja ihmettelee MMM:n julkisuudessa esittämää kantaa, jonka mukaan ministeriö on alistumassa Suomen kannalta vahingolliseen tulkintaan. Ympäristöjärjestöt vetoavat Suomen hallitukseen, että se toimisi EU:n suuntaan niin, että Suomen kalastajat saisivat korvauksen tämän EU:n direktiivilajin suojelusta, aivan kuten suurpetovahingoista korvauksen saavat poromiehet.

Ympäristöjärjestöt kiirehtivät hylkeidensuojelualueiden perustamista. Suojelualueiksi kaavaillut luodot ovat hylkeiden perinteisiä lepäilypaikkoja ja korvaamaton osa harmaahylkeen elinympäristöä. Itämeren suojelukomissio edellyttää suojelualueiden perustamista.

Lisätietoja:

WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen, puh. (09) 7740 1045 tai 040 585 0020
Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Heikki Simola, puh. 050 566 0640
WWF:n Itämeren hyljetyöryhmän puheenjohtaja Antti Halkka, puh. 040 700 6582