WWF tyytyväinen yritysten haluun kannattaa Kioton il­mas­to­so­pi­mus­ta

Ympäristöjärjestö WWF on tyytyväinen yli 90 yrityksen ryhmän
– “e-mission 55 – Business for Climate” – aloitteeseen, jonka avulla siinä mukana olevat yritykset haluavat tukea valtioita hyväksymään Kioton pöytäkirjan. Yritysmaailman Kioton pöytäkirjalle osoittamasta kasvavasta tuesta kerrottiin tänään lehdistötilaisuudessa Berliinissä.

“E-mission 55”, joka käynnistettiin kesäkuun alussa, on ylittänyt alkuperäisen tavoitteensa koota 55 yritystä, jotka kannattavat Kioton pöytäkirjaa ja jotka toivovat sen astuvan voimaan viimeistään vuonna 2002. Aloitteen takana on yrityksiä yhdeksästä maasta. Näiden eurooppalaisten, yhdysvaltalaisten ja japanilaisten tahojen joukossa on huomattavia suuryrityksiä: Deutsche Telekom, isobritannialainen vakuutusyhtiö CGNU, kodinkonevalmistaja AEG, Credit Suisse ja jälleenvakuutusyhtiö Swiss Re. “E-mission 55” –aloitteen teki tämän vuoden toukokuussa 2001 e5 (European Council for a Sustainable Energy Future) yhdessä järjestöjen WWF ja Germanwatch kanssa.

“Tämän liike-elämän aloitteen pikainen suosio osoittaa, että yritysyhteisö tarvitsee sitovan kansainvälisen kehyksen ilmastonmuutoksen torjumiseen, jotta se pystyy säilyttämään vahvan innovatiivisuudensa ja ylläpitämään kilpailukykynsä”, sanoo Gerd Tenzer, Deutsche Telekomin johtaja ja “e-mission 55” –aloitteen isä.

Nimi “e-mission 55” tulee tavoitteesta saada Kioton pöytäkirja astumaan voimaan. Jotta näin tapahtuisi, pöytäkirja täytyy ratifioida vähintään 55 maassa, joiden yhteiset kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 1990 vähintään 55 % kaikista teollisuusmaiden päästöistä. Alkuperäinen tavoite “e-mission 55” –aloitteessa oli saada 16.7. alkavaan Bonnin ilmastokokoukseen mennessä maailmanlaajuisesti mukaan 55 yritystä. Tämä on nyt ylitetty reilusti, mukana on jo yli 90 yritystä.

“WWF kehottaa muitakin yrityksiä ottamaan ratkaisevan askeleen ja tukemaan Kioton pöytäkirjaa osallistumalla
´e-mission 55´ -aloitteeseen”, sanoo Oliver Rapf WWF:n ilmastonmuutosohjelmasta. “Yrityksillä on tapana pelata varman päälle. Ilmastonmuutoksen kanssa ´varman päälle pelaaminen´ tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Tulevaisuuteen katsovien yritysten on aika osoittaa tukensa Kioton pöytäkirjalle. Yritysmaailman tuki voi olla se vaa´ankieli, joka kääntää Bonnin ilmastoneuvotteluissa painopisteen Kioton pöytäkirjan hyväksi.”

Kioton pöytäkirja olisi ensimmäinen laillisesti sitova sopimus kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi teollisuusmaissa. Teollisuusmaiden olisi vähennettävä päästöjään viisi prosenttia vuoden 1990 tasostaan vuosien 2008 – 2012 välillä. Useat eurooppalaiset, yhdysvaltalaiset ja japanilaiset päästövähennystutkimukset korostavat energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden oleellista merkitystä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. “Suomessakin on useita yrityksiä, joiden taloudellisissa intresseissä olisi tukea Kioton pöytäkirjaa. Kuva siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta olisi Suomen taloudelle pelkästään vahingollista, ei pidä paikkaansa”, sanoo ilmastokoordinaattori Sami Wilkman Suomen WWF:stä.

“E-mission 55” –aloitteen edustajat pitävät kokouksia Bonnin ilmastoneuvottelujen aikana hallitusten ja muiden yritysmaailman edustajien kanssa edesauttaakseen neuvottelujen onnistumista.

Lisätietoja:

Oliver Rapf, ilmastonsuojelu, Saksan WWF, puh. +49 69 79 144 184
Susanne Saha, “e-mission 55”. Tel: +49 228 2094 694; e-mail: [email protected]
Sami Wilkman, ilmastokoordinaattori, Suomen WWF, puh. (09) 7740 1043, [email protected]

Luettelo aloitteen takana olevista yrityksistä on saatavilla WWF:ssä Sami Wilkmanilta.