Kioton il­mas­to­so­pi­mus valmis ra­ti­fioi­ta­vak­si

WWF vetosi tänään Marrakeshissa Marokossa alkaviin ilmastoneuvotteluihin osallistuvien maiden hallituksiin Kioton ilmastosopimuksen viimeistelemiseksi. WWF:n mukaan sopimuksesta pitäisi saada laillisesti sitova syyskuussa 2002 Johannesburgissa Etelä-Afrikassa pidettävään kestävän kehityksen huippukokoukseen (Rio+10) mennessä.

Marrakeshin neuvotteluissa keskitytään viime heinäkuussa Bonnissa ministeritasolla tehdyn sopimuksen viimeistelemiseen. Sopimuksesta pyritään muotoilemaan virallinen teksti, jossa tarkasti määritellään kuinka Kioton pöytäkirjan yksityiskohdat toteutetaan.

Bonnin ilmastokokouksen jäljiltä Marrakeshin kokouksen esityslistalla on joukko päätöksiä, joista osa on jo hyväksytty ja joista osaa pitää vielä työstää. Yksi pääkysymyksistä on se, kuinka kansakunnat raportoivat pitävästi kasvihuonekaasupäästönsä sekä muutokset metsien ja maankäytön ilmastovaikutuksista. Täsmällisen tiedon toimittaminen on ilmastosopimuksen perusta. Se on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että valtioiden päästövähennykset ovat todellisia.

“Nyt hallitusten virkamiesten on aika päättää työ, jonka he aloittivat heinäkuussa, ja sopia Bonnissa tehdyn sopimuksen aukottomasta lainopillisesta tekstistä,” sanoi kansainvälisen WWF:n ilmastomuutoskampanjan johtaja Jennifer Morgan. “Hallitusten on myös luonnosteltava suunnitelmansa siitä, miten ne saattavat Kioton sopimuksen voimaan seuraavan yhdeksän kuukauden aikana.”

WWF on erityisen huolissaan siitä, että Marrakeshin kokouksessa Australia, Kanada, Venäjä ja Japani pyrkivät mahdollisesti käyttämään hyväkseen neuvotteluja lakitekstistä ja aloittamaan uudelleen keskustelut Kioton pöytäkirjan noudattamisesta, mistä näiden maiden ministerit kuitenkin jo sopivat Bonnissa. Neuvottelijoiden tulee myös hylätä Venäjän vaatimukset siitä, että sille suotaisiin oikeus suurempiin hyvityksiin sopimuksessa määriteltyjen metsien ja maankäytön osalta kuin mihin jo Bonnissa myönnyttiin. Yritykset avata uudelleen keskustelut asioista, joista ministerit ovat jo sopineet, olisivat Bonnin sopimuksen hengen vastaisia ja saattaisivat jopa vaarantaa kovalla työllä aikaansaadun poliittisen yhteisymmärryksen.

Tänään EU:n ympäristöministerineuvosto kokoontuu päättämään EU:n ilmastopaketista, jossa määritellään konkreettiset toimet Kioton pöytäkirjan ratifioinnista ja sen toteuttamisesta EU:n suhteen. “EU:n ja Suomen on pyrittävä ratifioimaan Kioton pöytäkirja ennen juhannusta, jotta Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa voitaisiin todistaa Kioton pöytäkirjan voimaanastumista”, sanoo Suomen WWF:n ilmastokoordinaattori Sami Wilkman.

WWF on valmistellut joukon suosituksia, joilla Kioton pöytäkirjan yksityiskohdat saataisiin mahdollisimman tehokkaiksi ja vedenpitäviksi. Suosituksissa kiinnitetään huomiota kotimaisia toimia täydentäviin ns. joustomekanismeihin: päästökauppaan, yhteistoteutukseen ja puhtaan kehityksen mekanismiin. Lisäksi suosituksia esitetään ilmakehän hiiltä sitovista metsä- ja maaperänieluista, kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnista, sopimuksen noudattamisesta ja paikallisten osallistumisesta päästöjä vähentäviin projekteihin.

Kioton pöytäkirja edellyttää teollisuusmaita vähentämään kuuden ilmastonmuutosta nopeuttavan kaasun päästöjä viisi prosenttia vuoden 1990 tasoa alemmaksi vuosien 2008-2012 aikana.

Lisätietoja:

Sami Wilkman, Suomen WWF, puh. 0400 849 477 tai (09) 7740 1043

Andrew Kerr, kansainvälisen WWF:n ilmastonmuutoskampanja, puh. +31 6 5161 9462